Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Στουπάκη Στέφανου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ' αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/04/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια - Carbon Dioxide capture technologies from industrial emissions.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Ν. Πασαδάκης, Καθηγητής (Επιβλέπων)
2. Β. Γαγάνης, Αναπλ. καθηγητής ΕΜΠ
3. Δ. Μαρινάκης, Επικ. Καθηγητής ΠΔΜ

Περίληψη

Σε μια εποχή που τα ορυκτά καύσιμα παρέχουν πάνω από το 85% της παγκόσμιας ενέργειας, η καύση τους, σε συνδυασμό με άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, έχουν φέρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια σημαντική απειλή που γίνεται πιο ορατή από ποτέ. Η απειλή αυτή δεν είναι άλλη από την περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία παράλληλα με την συνεχή αύξηση των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου επιτάσσει μια ολιστική στροφή προς μεθόδους αειφόρου ανάπτυξης. Γίνεται λόγος για νέες τεχνολογίες παραγωγής, δέσμευσης και αποθήκευσης ενέργειας που θα βασίζονται πλέον σε ανεξάντλητους πόρους ενώ θα είναι και οικονομικότερες για το περιβάλλον. Η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, CO2 (το κύριο αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου), θα οδηγήσει στο δρόμο της κάλυψης των αναγκών του ανθρώπου χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει καινοτόμες και αποδοτικές τεχνολογίες για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επιπλέον αναλύει πως οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν την κλιματική κρίση ενώ ερευνά την επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε αυτήν και παρουσιάζει την προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, ως Ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια πρωτοβουλία. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως γίνεται αναφορά τόσο στην μεταφορά όσο και την αποθήκευση του CO2.

----------------------------

Abstract

At a time when fossil fuels provide more than 85% of the world’s energy their combustion in combination with other anthropogenic activities has brought humanity face to face with a major threat that is becoming more urgent than ever. This threat is none other than the infamous environmental disaster, which along with the continuous increase in human energy needs, mandates a holistic shift towards sustainable development methods. An effort is made to develop new-innovative technologies for producing, capturing and storing energy, based on inexhaustible resources which will be more environmentally friendly. Carbon capture and sequestration (Carbon dioxide is the main greenhouse gas), will lead the way to meet human needs without this being against the environment.

The current thesis examines innovative and efficient technologies for carbon dioxide capture. Additionally, it provides an analysis of the way anthropogenic activities affect the climate crisis while it investigates the impact of the pandemic COVID-19 on it. Furthermore, this study focuses on the effort to confront the climate crisis as both a European and Global initiative. Finally, it is important to mention that both transport and storage of CO2 will be discussed as well.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012