Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλικής Γαρουφαλή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/03/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Γαρουφαλή

Αριθμός Μητρώου: 2019019005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Εκτίμηση κινδύνων και μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας στην περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Risk assessment and protection measures in the workplace in the case of the COVID-19 pandemic»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:        Κοντογιάννης Θωμάς, Καθηγητής Π.Κ.

Πρώτο Μέλος:               Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής Π.Κ.

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στυλιανός, Καθηγητής Π.Κ.

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Όπως όλοι γνωρίζουμε η τρέχουσα επιδημία Covid-19, πλήττει τα τελευταία χρόνια σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη μας.  Πρόκειται για μια πανδημία η οποία προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορωνωϊών (coronoviridae), μια μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Γενικότερα, όλοι συγκλίνουν στη θέση ότι η συγκεκριμένη πανδημία θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία  για το σύνολο των χωρών, με δυσμενείς συνέπειες τόσο για την υγεία όσο και για την κοινωνική ζωή και την οικονομική συνοχή.  Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της πρόσφατης πανδημικής κρίσης, η λήψη έκτακτων μέτρων ασφάλειας στα εργασιακά περιβάλλοντα, κρίνεται όχι απλά αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη.

 Κύριος στόχος, συνεπώς, του παρόντος ερευνητικού έργου αποτελεί η αναγνώριση και κατόπιν η εκτίμηση των κινδύνων οι οποίοι ελλοχεύουν στο εργασιακό περιβάλλον των οργανισμών και των επιχειρήσεων, λόγω της εξάπλωσης του ιού, μέσω της μεθόδου «Job Hazard Analysis». Σε δεύτερο χρόνο το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται και προσανατολίζεται κυρίως στη διερεύνηση και στον σχολιασμό των μέτρων πρόληψης και προστασίας στους εργασιακούς χώρους λόγω της εξάπλωσης της νόσου.

Καταληκτικά, το παρόν ερευνητικό πόνημα εστιάζει στην ανίχνευση και αναφορά των κινδύνων για την μετάδοση του ιού Covid-19,  όπως παρατηρήθηκε σε ένα Κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην περιοχή των Χανίων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά

            As we all know, the current Covid-19 epidemic has hit almost our entire planet in the recent years. It is a pandemic caused by the coronavirus SARS-CoV-2, which belongs to the coronoviridae family, a large family of RNA viruses. In general, everyone agrees that this pandemic will be a major test for all countries, with adverse consequences for both health and social life and economic cohesion. In the context of the recent pandemic crisis, the adoption of emergency safety measures in the workplace, due to the spread of the Covid Virus 19, is considered not only necessary but also imperative.

The main objective of this research project is initially the assessment of the risks that have lurked in the work environment due to the spread of the virus, through the method "Job Hazard Analysis". Secondly, the interest of the research is oriented to the definition of the measures of prevention and protection of the workplaces from the spread of the disease Covid-19.
 Finally, the present research focuses on the detection and reporting of risks for the transmission of Covid-19 virus as observed in a Post Office in the region of Chania.
       

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  02/03/2022

Ώρα:    11:00-12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/98307224701?pwd=UzhvTW9HUk90a0lVblNTMEJBeXJ1Zz09

Meeting ID: 983 0722 4701

Password: 993909

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012