Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Μαρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Σοφικίτη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα24/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΙΚΙΤΗ

με θέμα

«Μια επισκόπηση της έρευνας για την συνεργασία της Αποθήκευσης Προσωρινής Μνήμης σε Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα με τα Συστήματα Συστάσεων»

“A Survey on the Cooperation of Network Content Caching with Recommendation Systems”

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μιχαήλ Πατεράκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας

Περίληψη
Η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες Διαδικτύου και ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο αρχεία πολυμέσων δημιουργούνται και καταναλώνονται από τους χρήστες, τόσο ενσύρματων αλλά και ασύρματων δικτύων, έχει ως συνέπεια μια πρωτοφανή αύξηση της μεταφοράς πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Οι τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης πολυμέσων έχουν συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Διαδικτύου. Ωστόσο, οι παραδοσιακές τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης, φαίνεται πλέον ότι αδυνατούν να υποστηρίξουν την επιθυμητή Ποιότητα Υπηρεσιών για τους χρήστες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα εύλογο κέρδος για τους διαχειριστές δικτύου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της πυκνότητας των κυψελών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι χρήστες πληθαίνουν, και στον αυξανόμενο όγκο των καταλόγων αρχείων πολυμέσων. Για το σκοπό αυτό, πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις τεχνικές εκφόρτωσης δικτύου έχουν δείξει ότι η συνεργασία των συστημάτων συστάσεων και της προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου δικτύου μπορεί να αποδειχθεί καρποφόρα. Σε αυτή την εργασία, φιλοδοξούμε να παρέχουμε έναν οδηγό για τις επιστημονικές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Οι μελέτες αυτές προσπαθούν αν ανοίξουν νέους ορίζοντες για τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι δυο μηχανισμοί μπορούν να συνδυαστούν, μια προσέγγιση η οποία μέχρι πρόσφατα δεν λαμβάνονταν υπόψη, καθώς οι τεχνικές αποθήκευσης κρυφής μνήμης και τα συστήματα συστάσεων, στοχεύουν εξ ορισμού σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όσον αφορά στην δημοτικότητα των περιεχομένων που καταναλώνουν οι χρήστες.
    
Abstract
The ease of access to the Internet and the fast pace, in which multimedia content is created and consumed by cellular and wired network users, has led to an unforeseen burst in network traffic. Content Caching has played a crucial role in providing a stable and high quality Internet service. However as cellular networks are becoming denser, with the increase in mobile users, and multimedia content catalogues are increasing in volume with a growing rate, it is unlikely that traditional approaches in caching techniques, are adequate to sustain the Quality of Service that users expect, while ensuring a reasonable profit for Network Operators. To this end, recent studies on network offloading techniques have shown that the cooperation of Recommendation Systems and Network Content Caching may prove fruitful. In this thesis we aspire to provide a guide through this line of research. These studies attempt to break new ground on how these two mechanisms can be combined, an approach that up until recently was not considered, since caching and recommendations aim by definition to different directions, regarding the popularity of contents that users consume.

Meeting ID: 852 9215 0111
Password: 098412

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012