Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνας Αϊνατζόγλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κωνσταντίνα Αϊνατζόγλου

Αριθμός Μητρώου:               2015010004

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Εφαρμογές Τεχνικών Ευφυούς Ελέγχου και Βελτιστοποίησης στον τομέα της Ασφάλισης Πιστώσεων

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Applications of Intelligent Control and Optimization Techniques in the field of Credit Insurance

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:         Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Πρώτο Μέλος:     Καθηγ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος:  Μαρία Μπακατσάκη ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν προβλήματα του τομέα Ασφάλισης Πιστώσεων με χρήση ευφυών τεχνικών ελέγχου και βελτιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί ένας τρόπος υπολογισμού των ασφαλίστρων που θα πρέπει να καταβάλει ένας υποψήφιος πελάτης μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση ασαφών συστημάτων. Επίσης, θα κατασκευαστεί και μια νευροασαφής διάταξη ελέγχου για την πιστοποίηση του μοντέλου. Τα δεδομένα εκπαίδευσης θα προέρχονται από πραγματικά ανώνυμα ασφαλιστήρια συμβόλαια πιστώσεων. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι και τεχνικές βελτιστοποίησης εμπνευσμένες από τη φύση, όπως για παράδειγμα ο γενετικός αλγόριθμος.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

In this thesis, problems that belong to the field of Credit Insurance are going to be addressed with the use of intelligent control systems and optimization. More precisely, a method of calculating the yearly credit insurance policy prices that need to be paid by prospectively insured client companies is presented. This calculation is going to be implemented through the use of fuzzy systems. Moreover, a neurofuzzy control system is going to be constructed in the scope of evaluating the model. The training data set consists of real anonymous credit insurance policies. Optimization algorithms and techniques, such as the genetic algorithm, are going to be used where required.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             20/07/2020

Ώρα:                                      11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:         https://tuc-gr.zoom.us/j/92041511923?pwd=ODdCZFdCSXFqNTVxVDlSczdrYThpQT09

 

Meeting ID: 920 4151 1923

 

Password: 021292

 

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012