Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

31
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Μπάντρα Κωνσταντίνας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα31/07/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

θέμα
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Επεξεργασίας Εικόνας για την Ανάλυση Αγγείων Μικροκυκλοφορίας Δακτύλου (Capillaroscopy) 
Automated Image Processing System for the Analysis of Small Vessels of the Microcirculation in the Nailfold (Capillaroscopy)

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (επιβλέπων)
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος
Καθηγητής Pancaldi Fabrizio (Department of Sciences and Methods for Engineering, University of Modena and Reggio Emilia)

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική της τριχοειδοσκόπησης στην περιοχή των νυχιών έχει αναδειχθεί ως μια ασφαλές και ακριβής τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό τόσο των χαρακτηριστικών όσο και της μορφολογίας των τριχοειδών αγγείων που βρίσκονται στο περιοχή των νυχιών. Διάφοροι μελετητές έχουν αποδείξει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της μορφολογίας των αγγείων αυτών με την ύπαρξη κάποιας υποβόσκουσας ρευματικής πάθησης, όπως η συστημική σκλήρυνση. Παρότι η τριχοειδοσκόπηση των νυχιών έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1970,  η αξιολόγηση των τριχοειδών αγγείων πραγματοποιείται ακόμα και σήμερα μέσω οπτική παρατήρησης από ειδικά καταρτισμένους ιατρούς. Έτσι, ο στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασία εικόνας που θα διευκολύνει τη διαγνωστική διαδικασία, παρέχοντας στους γιατρούς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τριχοειδών αγγείων. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα, μακροπρόθεσμα, θα συμβάλει στη μείωση της ασάφειας των διαγνωστικών διαδικασιών όπως  επίσης στη δημιουργία αποτελεσμάτων μεγαλύτερης ακρίβειας και ευαισθησίας. Η προτεινόμενη προσέγγιση αποτελείται από τις φάσεις της κατάτμησης και της εξαγωγή χαρακτηριστικών. Τέλος, τα αποτελέσματα αξιολογούνται συγκριτικά με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το χέρι πάνω στα ίδια χαρακτηριστικά προκειμένου να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση του συστήματος.   
Abstract
Over the years, nail-fold capillaroscopy has emerged as a safe, noninvasive, and accurate technique that can be used in determining the characteristics and the morphology of the blood capillaries near the nail-fold area. Various scholars have proved the connection between the morphology of the blood capillaries and the risks of rheumatic diseases such as the system sclerosis. While nail-fold capillaroscopy has been in practice since the early 1970s, assessment of blood capillaries is still performed using visual examination by medical officers. Thus, the objective of this study is to design an automated image processing system which will ease the diagnostic process by providing the doctors with more information on the state of the capillaries. This way the system will, in the long run, help in reducing diagnostic ambiguity and also in creating more concise and realizable results. The proposed approach consists a segmentation phase and a feature extraction phase. Finally, the system’s results are evaluated by comparing the automated calculations to the values that  were measured manually in respective features. 

Meeting ID: 978 8946 0958
Password: 872519

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012