Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μιχαήλ Δρανδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/09/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

 

Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Δρανδάκης

Αριθμός Μητρώου: 2020019004

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ≪ Ενδοτικά υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης για την in-vitro προσομοίωση του

αορτικού τοιχώματος με εφαρμογές σε εξατομικευμένα ανευρύσματα κατιούσας αορτής και ενδομοσχεύματα≫

Τίτλος στα Αγγλικά: ≪ Compliant 3D printing materials for in-vitro simulation of the

aortic wall and applications to patient specific descending aortic aneurysms and stent grafts≫

 

Εξεταστική Επιτροπή:

1. Επιβλέπων: Γ. Σταυρουλάκης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2. Πρώτο Μέλος: Ν. Μπιλάλης, Καθηγητής

3. Δεύτερο Μέλος: Χρ. Μανόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ (συνεπιβλέπων)

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η μελέτη θα περιλαμβάνει αρχικά βιβλιογραφική επισκόπηση των διάφορων υλικών-μελανιών τρισδιάστατης εκτύπωσης με κατάλληλες μηχανικές ιδιότητες ώστε να προσομοιάζουν τα εύκαμπτα τοιχώματα αγγειακών δομών όπως της αορτής ή των ενδομοσχευμάτων αποκατάστασης. Μετά την αρχική αυτή μελέτη θα παραχθούν μέσω ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων (Rapid Prototyping Manufacturing) εξατομικευμένες ανευρυσματικές δομές κατιούσας αορτής με τα ενδεχόμενα ενδομοσχεύματα αποκατάστασης για χρήση σε πειραματικές δοκιμές in-vitro.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/09/2022

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Διαδικτυακά

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/94338103964?pwd=SllCS3htUmhHVjBnRVBJRGVhdVZGdz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012