Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τερζάκη Ευθυμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4, Γ4.0.01
Ώρα01/02/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ευθυμία Τερζάκη

Τίτλος: ΚΡΗΤΗ: ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ
 «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ» ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Title:CRETE: WEST AND EAST 
“PENDULUM MOVEMENT” IN THE RELIGIOUS BUILDINGS OF HERAKLION

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, 14.00 μ.μ.
Γ4 (αίθουσα συνεδριάσεων)

Εξεταστική Επιτροπή


Καθηγήτρια: Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)    
Επίκουρος Καθηγητής: Κλήμης Ασλανίδης 
Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης 


Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο εκφράσθηκε αρχιτεκτονικά και αστικά η μετάβαση από τη μία κτήση στην άλλη κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Κρήτης, επικεντρωμένη στα θρησκευτικά κτήρια της πόλης του Ηρακλείου.
Αναλύεται η μετάβαση από την Ενετική κυριαρχία (Δύση) στην Οθωμανική (Ανατολή) και στη συνέχεια στην Ενωση με την Ελλάδα (Δύση) αλλά και στα "αντάλλαξιμα" που αποτελούν ιδιάζουσα μετάβαση.
Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν 41 από τα 135 συνολικά θρησκευτικά κτήρια που υπήρχαν σύμφωνα με τις  πηγές στην πόλη του Ηρακλείου κατά την Ενετική περίοδο.
Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων κτισμάτων αποτελεί το ότι χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά από διαφορετικές κυριαρχίες και είναι εκείνα που καλούνται να σηματοδοτήσουν στο χώρο την παρουσία των θρησκειών του εκάστοτε κατακτητή συγκροτώντας την κίνηση εκκρεμούς ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Επελέγησαν δέκα αντιπροσωπευτικά μνημεία τα οποία αναλύονται ενδελεχώς καθότι είναι εκείνα τα οποία διαθέτουν τρείς φάσεις και κατά τούτο προσφέρονται ιδιαιτέρως για την εν λόγω  μελέτη. 
Μεταξύ άλλων η ερευνητική εργασία θα επιχειρήσει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 
Με ποιους αρχιτεκτονικούς και αστικούς χειρισμούς γίνεται διακριτή η μετάβαση από την μια κτήση στην άλλη και την αλλαγή θρησκεύματος;
Ποια φάση εμφανίζει εμφανέστερη αρχιτεκτονική και αστική παρέμβαση και πως αυτό ερμηνεύεται;
Ποιός ο ρόλος της "προσφυγικής φάσης" και των "ανταλλαξίμων" στην διαφύλαξη και προστασία αυτών των μνημείων;

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012