Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

30
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ελισάβετ Βαλτατζή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/05/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Master in Technology & Innovation Management (MTIM)

 

Ονοματεπώνυμο: Ελισάβετ Βαλτατζή

Αριθμός Μητρώου: 2017015014

 

Θέμα

Τίτλος στα Αγγλικά: Liquefied Natural Gas as an alternative fuel and opportunities for Greece

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δρ. Ευάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος: Δρ. Σ. Παπαευθυμίου

Δεύτερο Μέλος: Δρ. Γ. Βεκίνης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

As the environmental crisis demands for alternative fuels, one of the most promising,

growing energy sources, is Liquefied Natural Gas (LNG). The objectives of subject paper are

to examine LNG as an alternative source of energy to oil, as well as to examine investment

and upgrade opportunities for Greece, and more specifically, for the Skaramagkas shipyard.

In subject study, it is examined how Greece can be affected and potentially benefited from

the shift towards LNG based on its long standing background and leading role in the

maritime industry. In addition, it is examined how ports and shipyards can cope with the

changes and with accommodating the emerging needs and vessels.

The aim of subject paper is to detect and discuss investment opportunities in the LNG market,

which is growing rapidly, challenges and adaptations required based on requirements and

technical, institutional, logistics, financial aspects in combination with information of the

energy market and potential of the Greek maritime industry.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/05/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Online Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012