Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καλώς Ήλθατε στο Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο (ΑΕΔ) του Π. Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με υπερηφάνεια, παρουσιάζει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας μια πρωτοποριακή υπηρεσία για υψηλού επιπέδου οικιακή ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό χρηματοδότησε την ανάπτυξη του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου (ΑΕΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, από το Ε.Π. Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ιδρύματος με τη συνεργασία του Δήμου Ακρωτηρίου.

 

Η πρωτοβουλία αυτή του Πολυτεχνείου Κρήτης προέκυψε από την ευρυζωνική πενία της περιοχής του Ακρωτηρίου και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για τηλεματικές υπηρεσίες των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Το δίκτυο αυτό καλύπτει προς το παρόν χρήστες που διαβιούν στις περιοχές που καλύπτονται από το ΑΕΔ, οι οποίοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν προκειμένου να συνδεθούν με υψηλές ταχύτητες στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης και από εκεί, μέσω των υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, στο διαδίκτυο.

 

Το έργο, το οποίο υλοποιείται σταδιακά σε διακριτές φάσεις, χρηματοδοτείται επίσης και από το Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ της ΓΓΕΤ και τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Προκειμένου να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων FAQ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012