Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κολιαντρή Ράνιας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/05/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ράνια Κολιαντρή

Τίτλος:Πρόταση Βιώσιμης Πολεοδομικής ανάπτυξης της πόλης του Ρεθύμνου 
Title:Proposal for sustainable urban planning in the city of Rethymno

Τετάρτη 4 Μαιου 2022, 10.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική  
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος 


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την πόλη του Ρεθύμνου. 
Σκοπός της είναι η πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής με στόχο να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και λειτουργική πόλη διατηρώντας  και αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη, την ανάλυση παράλληλα με την αξιολόγηση και ακολούθως, την πρόταση για την πολεοδομική οργάνωση της πόλης . Στο πρώτο μέρος, μελετά τους υφιστάμενους όρους δόμησης συγκριτικά με τους θεσμοθετημένους, αποτυπώνει τις χρήσεις γης της περιοχής και τα προβλήματα της, εξετάζει  τα υφιστάμενα δίκτυα κίνησης και  την πρόταση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και καταγράφει το δίκτυο πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.
Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει τις επεμβάσεις σε πολεοδομική κλίμακα, οι οποίες ρυθμίζουν τα προβλήματα που καταγράφτηκαν κατά την αξιολόγηση σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα προτείνει επέκταση της πόλης με βάση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με νέους όρους δόμησης και επιτρεπόμενες χρήσεις. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο δίκτυο κυκλοφορίας και δημόσιων χώρων με σκοπό να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του Ρεθύμνου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012