Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δούκα Ελένης κ.Μαριδάκη Μαρίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα04/05/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΚΑ

Τίτλος:«ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΧΥΛΙ
-η ιστορία ενός συγγραφέα-»

Τitle:«NARRATION THROUGH A SHELL
-the story of a writer-»

Τετάρτη 4 Μαίου 2022, 14:00 μ.μ
Τηλεδιασκεπτικά

Εξεταστική Επιτροπή
 Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας (επιβλέπων)
ΕπίκουροςΚαθηγητής Τέσσας Χρήστος
ΚαθηγητήςΠαρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Ο στόχος της έρευνάς μας είναι να μελετήσουμε, να παραθέσουμε και να εφαρμόσουμε σε κατοικία τη θεωρία της αφηγηματικής ταυτότητας (κυρίαρχος όρος που εξηγεί την αφηγηματική αρχιτεκτονική) προκειμένου να δείξουμε το ρόλο που διαδραματίζει στην μορφοποίηση αυτής της νέας αρχιτεκτονικής τάσης που κερδίζει έδαφος από την δεκαετία του '80 και μετά. 
Η θεωρία της αφηγηματικής ταυτότητας έχει την αρχή της στον χώρο της ψυχολογίας και ως εκ τούτου έχει παραμελήσει να λάβει υπόψη τις δυσκολίες εφαρμογής της στο δίπολο τέχνη-Αρχιτεκτονική, μια έλλειψη με την οποία ασχολείται αυτή η έρευνα. Διερευνούμε τρόπους με τους οποίους η συγκεκριμένη θεωρία συμβάλλει στην μορφοποίηση μιας κατοικίας μιας οικογένειας ή ενός ατόμου ως μέρος του βιότοπου του. Το κάνουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα πως σχετιζόμαστε ως οντότητες με τα κτίρια που διαβιώνουμε, αλλά και για πιθανά θέματα πολεοδομικής πολιτικής που ενδέχεται να προκύψουν από συνιστώσες της πολυεπίπεδης διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. 
Χρησιμοποιώντας την αφήγηση μιας οικογένειας ενός συγγραφέα που ζει απομονωμένη κυριολεκτικά μέσα στη φύση, μακριά από τον αστικό ιστό, διερευνούμε με προοδευτική και πειραματική διάθεση τα προβλήματα που ανακύπτουν στην διαμόρφωση ενός φυσικού σπηλαιώδους χώρου ως κατάλληλο χώρο για την στέγασή τους, τόσο ως φορείς υλοποίησης, όσο και ως ερμηνευτές της αφηγηματικής τους ταυτότητας. Δείχνουμε επίσης τα προβλήματα που ανακαλύπτουμε και πως η σημερινή τεχνολογία συνεισφέρει στην επίλυση και το τελικό αποτέλεσμα. 
Η σημασία αυτής της μελέτης έγκειται στο ότι συμβάλλει στην βελτίωση της θεωρητικής μας κατανόησης των περιορισμών που είναι συνυφασμένοι με την άσκηση σχεδιασμού και εφαρμογής της αφηγηματικής ταυτότητας στην αρχιτεκτονική. Το επιτυγχάνουμε αυτό με το να εστιάσουμε στις θεμελιώδεις δυσκολίες που εμπεριέχει μια αρχιτεκτονική δημιουργία έχοντας ως οδηγό μια αφήγηση που μέχρι τώρα είναι ακόμα ελλιπής και η οποία μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα την αφηγηματική αρχιτεκτονική.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012