Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Νικάκη Αννας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Άννα Νικάκη

Τίτλος: Φανταστικοί κόσμοι και Υβριδικά Περιβάλλοντα
Title:Hybrid Worlds

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 
17.00 μμ

Εξεταστική Επιτροπή

 
 Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης    
Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος


Περίληψη
 Η ερευνητική εργασία αποτελεί μια αναδρομή στη δημιουργία κόσμων, στην αναζήτηση του τρόπου εμβύθισης και διάδρασης με αυτούς.
 
Αναζητώντας τις βασικές αρχές στη διαμόρφωση εμπειριών σε οποιοδήποτε φανταστικό κόσμο μελετόνται οι καταστασιακοί όροι, η Νέα Βαβυλώνα και οι Λαβύρινθοι. H Νέα Βαβυλώνα συντίθεται ως μία  πόλη μεταβλητότητας, αυτοματισμού , τεχνητών ατμοσφαιρών, ελεύθερης περιπλάνησης και εξατομίκευσης. Οι Λαβύρινθοι συντέλεσαν πρώιμες δομές εμβύθισης ,κατάλληλες χωρικά για τη δημιουργία δοκιμασιών και εμπειριών διάδρασης.Τα χαρακτηριστικά αυτά φέρουν πολλές ομοιότητες με τα παιχνίδια και τους ψηφιακούς κόσμους του σήμερα. 
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του εικονικού κόσμου η διάδραση, το είδος της εικονικής πραγματικότητας, αλλά και οι αισθήσεις που ενεργοποιούνται καθορίζουν την εμπειρία των συμμετεχόντων και τον βαθμό εμβύθισής τους. Τα Υβριδικά περιβάλλοντα είναι ένας επαυξημένος τρόπος διεξαγωγής παιχνιδιών χωρικά στον οποίο συμμετέχουν το σώμα και οι αισθήσεις.  Για την ενίσχυση της εμβύθισης και της παρουσίας σε αυτά κρίνεται τελικά απαραίτητο να συμπεριληφθούν μηχανισμοί που υποστηρίζουν τις κινήσεις των παιχτών, προσομοιώνουν τις εξωτερικές συνθήκες και περιέχουν στοιχεία διάδρασης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αποστολές και τη συμπεριφορά του παίχτη.
 
Abstract 

This research paper aims to address the evolution of world-building while at the same time identify ways of immersion and interaction with imaginary worlds. The basic principles of creating experiences in these worlds are being highlighted through the Situationist International movement, New Babylon, and the labyrinths. New Baby - lon was conceived as a city of automation, transformation, artificial atmospheres, and customization. Labyrinths, from the very beginning, were considered immersive structures capable of creating challenges and interactive experiences. Most of their elements are found in video games and in the digital applications of today’s world. Regardless of the content of the digital world, we argue that the interaction, the kind of virtuality, and the senses are addi - tional elements to define the experience of the participants. At the same time, they con - trol their immersion. Hybrid Environments can be considered as augmented ways to play video games in a space by which the body and the senses play an important role. Boasting the feeling of presence and the amount of immersion can be accom - plished by including mechanisms that sup - port or simmulate the action and the moves of the players. Lastly, these environments should be able to simulate the weather conditions and include interactive elements that align with the needs of the players and the objectives created by the game.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012