Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κολαξή Λαζάρου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Λάζαρος Κολαξής


Τίτλος:Αυτονομία ή Βαρβαρότητα,
από τις γραφειοκρατικές «ουτοπίες» του μοντερνισμού 
στο κατώφλι της αυτόνομης πόλης

Title:Autonomy or Barbarism,
From the bureaucratic “utopias” of modernism
 to the threshold of autonomous city

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 13.00μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξανδρος 


Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να συνδέσει τις σύγχρονες γραφειοκρατικές κοινωνίες με το κίνημα του μοντερνισμού, αναζητώντας τη χωρική έκφανση της αυτόνομης πόλης. Αρχικά, αφού παρουσιασθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα του ουτοπικού μοντερνισμού, καθώς και τα βασικά γνωρίσματα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, υποστηρίζεται με τη βοήθεια της καστοριαδικής οντολογίας και της θεωρίας του Λεφέβρ για το χώρο, πως το μοντέρνο κίνημα αποτέλεσε τη χωρική έκφανση των γραφειοκρατικών κοινωνιών και των φαντασιακών σημασιών τους. Στη συνέχεια, γίνεται απόπειρα να προσεγγισθεί η αντίστοιχη χωρική έκφανση των αυτόνομων κοινωνιών, όπως αυτές περιγράφονται μέσα από κείμενα του Κορνήλιου Καστοριάδη και του Ανρί Λεφέβρ, εντοπίζοντας στο φαινόμενο των καταλήψεων τα σπέρματα της αυτόνομης πόλης.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012