Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κολαξή Λαζάρου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Λάζαρος Κολαξής


Τίτλος:Αθήνα, μια μεγάλη ταράτσα
Title:Athens, a never-ending terrace

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 14.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος 


Περίληψη

Εκκινώντας από την αναζήτηση των θετικών πτυχών του αθηναϊκού αστικού τοπίου, η παρούσα εργασία επιχειρεί αφενός να εντοπίσει χωρικά και κοινωνικά φαινόμενα που απειλούν τον ζωντανό χαρακτήρα της πόλης και αφετέρου να αναζητήσει δυνατότητες επανοικειοποίησης του χώρου. Γι’ αυτό το λόγο, εστιάζει στα δώματα, εξετάζοντας τις προοπτικές τους να μετατραπούν από αστικό κενό σε έναν διαρκώς επεκτεινόμενο «κοινό χώρο» που θα επιτρέπει στους κατοίκους της πόλης να πλάσουν έναν κόσμο που φιλοξενεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα οράματα τους, υπερβαίνοντας την κυρίαρχη πολιτικο-οικονομική ιδεολογία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012