Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Συλλιγάρδου Δημητρίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Συλλιγάρδος Δημήτριος

 Τίτλος: Η σημασία του σκίτσου στην αρχιτεκτονική σύνθεση
Title:The importance of sketch in architectural composition

Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022, 13.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

    
Αναπληρωτής  Καθηγητής:     Τσακαλάκης Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής:    Ανδρεαδάκης Δημήτριος    
Επίκουρος Καθηγητής:     Κακάβας Σπυρίδων


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση της δυναμικής του αρχιτεκτονικού σκίτσου κατά τη γέννηση και τη συγκρότηση της ιδέας. Διασαφηνίζει έννοιες γύρω από το αρχιτεκτονικό σκίτσο αναλύοντας το ως επικοινωνιακό και δημιουργικό εργαλείο. Καταγράφει τη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής σκέψης μέσω των σκίτσων και των παραδειγμάτων σημαντικών αρχιτεκτόνων. Θα ακολουθήσουμε τις διαδρομές της σκέψης μέσω του σκίτσου καθώς ο αρχιτέκτονας προσπαθεί να βρει μορφές, σχέσεις και αναλογίες στο έργο του. Βασικό σημείο της μελέτης είναι πως η αρχιτεκτονική σύνθεση, μια εξαιρετικά ευαίσθητη, πολύπλοκη και δυναμική διεργασία του ανθρώπινου νου μέσω του χεριού, μας αποκαλύπτεται σε ένα λευκό χαρτί. Τέλος,  ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το σκίτσο, ως εργαλείο καταγραφής, δημιουργίας και επικοινωνίας, μπορεί να παραμείνει κύριο μέσο στην αρχιτεκτονική σύνθεση. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012