Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τρουλλινού Κωνσταντίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/06/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

Τίτλος:Αστικό Παλίμψηστο: Εκσκαφή στη σύγχρονη πόλη των μορφολογικών, διαισθητικών και βιωματικών διαστρωματώσεων. 

Title:Urban Palimpsest: Excavation in the modern city of morphological, intuitive and experiential stratifications.


Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, 10.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής:  Τζομπανάκης Αλέξιος(επιβλέπων)
Αναπηρώτρια Καθηγήτρια: Χατζησάββα Δήμητρα 
Επίκουρος Καθηγητής: Τέσσας Χρήστος 

Περίληψη

    Η πόλη είναι ένα από τα πιο πολυερμηνευτικά παλίμψηστα, αποτελείται από ποικίλες ιστορικά διαστρωματώσεις κι από ακόμη περισσότερες απροσδιόριστες, τις ερμηνευτικές. Τα διάφορα αστικά layers, διακρίνονται στα ορατά και τα αόρατα, τα δομικά και τα βιωματικά, τα αντιληπτά και τα μη αντιληπτά, τα χωρικά ή τα διαισθητικά. Μια ατέρμονη στρωματογραφία που ρέει, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οργανωθεί, από μια αντίστοιχα ρευστή μεταβλητή, εκείνη της υποκειμενικότητας. Στο αστικό παλίμψηστο, πολλά είναι τα τμήματα τα οποία δε χωρούν αμφισβήτηση για την ύπαρξή τους, αλλά είναι ακόμη περισσότερα εκείνα που γεννούν αμφιβολίες και νοηματικά διλήμματα. Επιστρώσεις με δομική υπόσταση αλλά και επιστρώσεις άυλες, επικεντρωμένες στο άτομο και στην διαισθητική ή αντιληπτική του ικανότητα. Layers αντιληπτά, πλασματικά ή αντιληπτικά. Σ’αυτή την ερευνητική εργασία θα γίνει η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των επιμέρους στρωμάτων, βάσει του άξονα υποκειμενικότητας, με σκοπό να ερμηνευτεί  όλο αυτό το αποσπασματικό αστικό συνονθύλευμα και να προκύψουν ενδεχόμενα συμπεράσματα μέσω της θεωρίας της αρχιτεκτονικής και της παράθεσης αντίστοιχων αρχιτεκτονικών και αστικών παραδειγμάτων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012