Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τζατζιμάκης Νεκτάριος, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/06/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Αριθμός Μητρώου: 2019019044 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ» 

Τίτλος στα Αγγλικά1: «HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: TELEWORKING 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Πρώτο Μέλος: ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Δεύτερο Μέλος: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και πιο συγκεκριμένα η περίπτωση της τηλεργασίας. Η τηλεργασία αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα την τελευταία διετία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για την ακρίβεια, από τον Μάρτιο του 2020 έχει μπει στις ζωές των περισσότερων εργαζομένων εξαιτίας της έλευσης του Covid-19. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εργασία από απόσταση επιβλήθηκε από τις κυβερνήσεις ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί ήδη τον σύγχρονο τρόπο εργασίας καθώς αρκετές εταιρείες αλλά και δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανακοινώσει ότι το συγκεκριμένο «μοντέλο εργασίας» θα υιοθετηθεί σε μόνιμη βάση. Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστούν οι έννοιες και οι μορφές της τηλεργασίας καθώς και τα βασικά της εργαλεία. Επίσης, θα γίνει ανάλυση των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων που παρατηρήθηκαν από διαφορετικές οπτικές (εργοδότης, εργαζόμενος κ.α.). Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν μελέτες σχετικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. πριν και μετά την πανδημία, ενώ θα γίνει αναφορά σχετικά με το Νομοθετικό Πλαίσιο και πως αυτό εξελίχθηκε σε βάθος χρόνου.  

Λέξεις κλειδιά: Τηλεργασία, Covid-19, Πανδημία, E.E., Ελλάδα, Νομοθετικό Πλαίσιο, Μειονεκτήματα, Πλεονεκτήματα, Ορισμοί, Μορφές 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The topic of the dissertation is human resource management and more specifically the case of teleworking. Teleworking is one of the most topical issues of the last dispute both in Greece and in the rest of Europe. In fact, since March 2020, it has entered the lives of most employees due to the arrival of Covid-19. In most cases, remote work has been imposed by governments as a pandemic measure. However, in some cases it is already the modern way of working as some companies and public services have announced that this "working model" will be adopted on a permanent basis. The dissertation will present the concepts and forms of teleworking as well as its basic tools. Also, there will be an analysis of the advantages and disadvantages observed from different perspectives (employer, employee, etc.). In addition, studies on the implementation of telework in Greece in the EU before and after the pandemic will be analyzed, while reference will be made to the Legislative Framework and how this has evolved over time. 

Keywords: Teleworking, Covid-19, Pandemic, EU, Greece, Legislative Framework, Disadvantages, Advantages, Definitions, Forms 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 02/06/2022 

Ώρα: 10:30 

 

Χώρος Εξέτασης 

Tzatzimakis Nektarios is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: ΜΒΑ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ 

Time: Jun 2, 2022 10:30 AM Athens 

Join Zoom Meeting 

https://tuc-gr.zoom.us/j/91980494549?pwd=aGpkSFRRdnN2SlhVWGtsU004Q2FDQT09 

Meeting ID: 919 8049 4549 

Password: 11111 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012