Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/06/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

Αριθμός Μητρώου: 2013010078 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων  αγοράς ηλεκτρονικών προϊόντων βασιζόμενο σε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης συμπεριφοράς καταναλωτών 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος 

Πρώτο Μέλος: Αν. καθηγητής Τσαφαράκης Στέλιος 

Δεύτερο Μέλος:  Δρ. Μπατσάκης Σωτήρης 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Με την ταχεία πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η γνώση της συμπεριφοράς των καταναλωτών κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και το πως επιλέγουν ένα προϊόν ανάμεσα από ένα σύνολο προϊόντων, είναι σημαντική τόσο για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ των επιχειρήσεων όσο και τους πωλητές. Αν τα στελέχη μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, μπορούσαν να γνωρίζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών (χαρακτηριστικά, κριτήρια, σημαντικότητες κριτηρίων επιλογής, κλπ.), θα ήταν σε θέση να τμηματοποιήσουν την αγορά με βάση τα προφίλ των καταναλωτών, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα, να εφαρμόσουν προσωποποιημένο μάρκετινγκ και να αναπτύξουν πιο αξιόπιστες στρατηγικές μάρκετινγκ. Ένα προϊόν του ηλεκτρονικού εμπορίου που παρουσιάζει πολύ υψηλό ενδιαφέρον και ραγδαία ανάπτυξη, είναι τα κινητό τηλέφωνο. Σε αυτό το χώρο θα εφαρμόσουμε την μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της εργασίας.Στα πλαίσια της εργασίας αρχικά θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία συστάσεων η οποία θα βασίζεται στην ανάλυση συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και μεθόδους εξόρυξης γνώσης, ενώ εν συνεχεία θα αναπτυχθεί ένα σύστημα συστάσεων για την αγορά ηλεκτρονικών προϊόντων. Για την διαμόρφωση των κριτηρίων, εκτός των πληροφοριών από την έρευνα αγοράς, θα γίνει ανάλυση και των σχολίων των αξιολογήσεων που θα αντληθούν από κατάλληλες ιστοσελίδες, με εφαρμογή της μεθόδου Latent Dirichlet Allocation, για να δημιουργηθούν συστάδες (υπόκριτήρια) από λέξεις και εκφράσεις. Εν συνεχεία θα εφαρμοστούν μέθοδοι πολυκριτήριας αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών(UTASTAR) για να διαμορφωθεί η σύσταση. Για την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, θα συλλέξουμε αξιολογήσεις κινητών από σχετικές ιστοσελίδες (πχ. skroutz.gr) καθώς επίσης και από έρευνες αγοράς με ανάπτυξη ειδικού ερωτηματολογίου για συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών. Αναλύοντας τα δεδομένα αυτά θα είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε ποια χαρακτηριστικά (κριτήρια) των κινητών προτιμούν οι καταναλωτές, καθώς και το πόσο σημαντικά είναι για αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφώνονται αφενός τα προφίλ των προϊόντων της αγοράς (χαρακτηριστικά προϊόντων) και αφετέρου τα προφίλ διαφόρων καταναλωτών (απαιτήσεις αγοραστών). Τα προφίλ αυτά θα αξιολογούνται και θα ταιριάζουν μεταξύ τους με τη βοήθεια της πολυκριτήριας μεθοδολογίας και θα διαμορφώνεται η σύσταση. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 6/6/2022 

Ώρα: 9.00 π.μ. 

 

Χώρος Εξέτασης 

 

Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/97509504080?pwd=dng3UWF5Q0NxUzQ3Rm1mbkRwdDFnQT09 

Meeting ID: 975 0950 4080 

Password: 007741 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012