Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, κ. Σφήκας Νικόλαος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/06/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

με Θέμα:

Ανάπτυξη στην Unity Engine εφαρμογής / βιντεοπαιχνιδιού τριών διαστάσεων για το συσχετισμό διαφορετικών ρυθμίσεων ομίχλης, φωτεινότητας και αντίθεσης με την πρόκληση του συναισθήματος αβεβαιότητας και τη σύνδεση με την εμπειρία

Development in Unity Engine of a 3D application / videogame to relate different fog, brightness and contrast settings to the feeling of uncertainty and connection to the experience

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης (επιβλέπων)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιτροπή)
Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων, Σχολή ΑΡΜΗΧ)


Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τρισδιάστατου βιντεοπαιχνιδιού για την πλατφόρμα των Windows, με το όνομα “Drainage”. Πρόκειται για παιχνίδι είδους πρώτου προσώπου/περιπέτειας/γρίφων σε περιβάλλον υπονόμου και υλοποιήθηκε με χρήση της μηχανής γραφικών Unity Engine. Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο παιχνίδι αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου project του TUC TIE LAB που ερευνά τη σύνδεση διαφορετικών χώρων με διαφορετικά ανθρώπινα συναισθήματα, ο υπόνομος στην συγκεκριμένη περίπτωση με το συναίσθημα της αβεβαιότητας. Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου παιχνιδιού το περιβάλλον των πέντε διαφορετικών επιπέδων (χώροι και αρκετά από τα τρισδιάστατα μοντέλα) δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα σχεδίασης τρισδιάστατων γραφικών Blender, τα textures στα εργαλεία Awesome Bump και Materialize, ενώ για επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού GIMP και ο απαραίτητος κώδικας αναπτύχθηκε στην γλώσσα προγραμματισμού C# και CG/HLSL. Ο παίκτης εξερευνώντας το περιβάλλον του παιχνιδιού και διαδρώντας με αντικείμενα θα πρέπει να ανακαλύψει τα απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε να φτάσει στην επίλυση των γρίφων και να προχωρήσει στη συνέχεια στον τερματισμό. Με την ειδική επιλογή “Play Experiment” οι δεκαπέντε συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και συμμετείχαν στο πείραμα που διεξήχθη με σκοπό να απαντήσουν σε ειδικό ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας, contrast και ομίχλης επηρεάζουν ή/και εντείνουν το συναίσθημα αβεβαιότητας του χρήστη και την εμβύθισή του στην εμπειρία.

 

Abstract
This thesis presents the development of a complete 3D video game for the Windows platform, called “Drainage”. It is a first person / adventure / puzzle game in a sewer environment and was created using the Unity graphics engine. This novel video game is part of a larger project of TUC TIE LAB that explores the connection of different places with different human emotions, sewer in this case, with the feeling of uncertainty. To complete this game, the environment of five different levels, game spaces and several of the 3D models, were created in Blender 3D graphic design program, the textures in Awesome Bump and Materialize tools, while GIMP open source application was used for image processing and the necessary code was developed in the C# and CG/HLSL languages. The player by exploring the game environment and interacting with objects will have to discover the necessary elements, so as to reach the solution of the puzzles and then proceed to the finish. With the special option “Play Experiment”, fifteen participants were divided into three groups and participated in the experiment conducted, with the purpose of answering a special questionnaire, in order to obtain information on how different brightness, contrast and fog settings in the game, affect and/or intensify the user’s sense of uncertainty and immersion in the experience.

 
Meeting ID: 97614941506
Password
: 261438
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012