Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργουλάκη Αριστείδη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/06/2022 09:45 - 10:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεωργουλάκης Αριστείδης 

Αριθμός Μητρώου: 2016010141 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη και Σχεδίαση Αυτόματου Πλαϊνού Στηρίγματος Μοτοσυκλετών.  

Τίτλος στα Αγγλικά: Study and Design of an Αutomated Side-Stand for Motorcycles. 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Τσουρβελούδης Νικόλαος 

Πρώτο Μέλος: Σπανουδάκης Πολυχρόνης 

Δεύτερο Μέλος: Δοιτσίδης Ελευθέριος 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Αναπόσπαστο εξάρτημα κάθε μοτοσυκλέτας αποτελεί το στήριγμα (stand), ρόλος του οποίου είναι να προσφέρει στήριξη κατά την στάθμευση. Με επιρροή από την όλο και μεγαλύτερη τάση της εποχής για «έξυπνες» και αυτόματες/αυτόνομες δομές, η εργασία αυτή στοχεύει στο να αντικαταστήσει το κλασσικό, ενεργοποιούμενο με το πόδι, στήριγμα σε μια κατασκευή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πότε πρέπει να εκτείνει και πότε να ανασύρει το πλαϊνό στήριγμα της μοτοσυκλέτας. Με τον τρόπο αυτό, πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν ανά καιρούς λόγω αμέλειας των οδηγών να ανασηκώσουν το στήριγμα της μοτοσυκλέτας τους, μπορούν πλέον να αποφευχθούν. Η σχεδίαση του στηρίγματος που παρουσιάζεται ακολουθεί τη μορφολογία του πλαισίου συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας, χωρίς να επιβαρύνει, οπτικά ή λειτουργικά, το όχημα. Πραγματοποιείται στατική ανάλυση των φορτίσεων και επιλέγεται υλικό και τελική σχεδίαση του στηρίγματος. Αναλύεται η λογική σχεδίαση του συστήματος ελέγχου και παρουσιάζονται τα δομικά τμήματα του προτεινόμενου πρωτότυπου συστήματος. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

The stand makes up an integral part of every motorcycle, offering the appropriate support on the vehicle during parking. Following the all-growing trend of our times for “clever” and automatic/autonomous solutions, this thesis aims to replace the classic, foot-powered, side-stand with a part which, automatically, will be able to recognize when to expand and when to retract itself. This way, many accidents happening over time due to carelessness of drivers, forgetting to retract their motorcycle’s stand, can now be avoided. Moreover, the design is been performed in a way that the stand will follow the morphology of the motorcycle’s frame, in which it is going to be attached on, so that it has an aerodynamic profile and not turn into an obstacle over the air flow on that specific plane, improving this way the whole on-road performance of the vehicle. The procedure covers also the application of appropriate loads onto the stand, so that its durability can be tested and ensured in a static simulation study, by utilizing the finite elements analysis method, inside the environment of specialized computer software, resulting in its final form. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 9/6/2022 

Ώρα: 9:45 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/5916495419?pwd=SE9NanFkcEJ2aURHSERMQUlrenJCZz09 

Κτίριο: ZOOM  

Meeting ID: 591 649 5419 

Password: 075522 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012