Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Θεοδώρας Χριστοθανοπούλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/06/2022 18:30 - 19:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Χριστοθανοπούλου  

Αριθμός Μητρώου: 2016010009 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας με χρήση της θεωρίας πληροφορίας 

Τίτλος στα Αγγλικά: Development of dual importance diagrams using information theory 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος  

Πρώτο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος  

Δεύτερο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος  

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

H Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή αποτελεί ένα κλάδο του Marketing, ο οποίος έχει απασχολήσει σημαντικά το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει αποκτήσει ένα πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια έρευνα ικανοποίησης πελατών στον τομέα των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών στον συγκεκριμένο κλάδο.  

Σκοπός αποτελεί μια συγκριτική ανάλυση της εκτιμώμενης και της εκφρασμένης σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ποιότητας του προϊόντος, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας με χρήση της θεωρίας πληροφορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, βασικό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης σημαντικότητας θα αποτελέσει η Θεωρία Πληροφορίας, ενώ η εκφρασμένη σημαντικότητα θα εκτιμηθεί με άμεσες ερωτήσεις στους καταναλωτές και θα διερευνηθεί η εκτίμηση των άμεσων βαρών μέσω τεχνικών κατάταξης. Η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των διάφορων χαρακτηριστικών ποιότητας θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της εφαρμογής του μοντέλου Kano (θεωρία ελκυστικής ποιότητας). 

Η Θεωρία Πληροφορίας χρησιμοποιεί ως βασικό μαθηματικό εργαλείο τη Θεωρία Πιθανοτήτων και εισάγει τον όρο της εντροπίας, η οποία αποτελεί μέτρο αβεβαιότητας. Βάσει της θεωρίας αυτής υπολογίζεται και συγκρίνεται το στατιστικό μέτρο της συσχέτισης για κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας του προϊόντος. Η συγκεκριμένη τιμή παρουσιάζει το μέγεθος της διασποράς κάθε στοιχείου και κατά συνέπεια το αν αυτό αποδίδει μεγάλη ή μικρή πληροφορία. Η μικρή διασπορά έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη πληροφορία και αντίστροφα. 

Θα διερευνηθεί, επίσης, η ανάπτυξη των διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας μέσω της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης σημαντικότητας, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματά της με αυτά που θα έχουν προκύψει από την μέθοδο της Θεωρίας Πληροφορίας.   

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε θέση να προσδιορίσουν διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ και να καθορίσουν προτεραιότητες ως προς το ποια χαρακτηριστικά χρειάζονται βελτίωση στον κλάδο των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που απασχολεί την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.  

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 9/6/2022 

Ώρα: 18:30 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: -Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης-  

Κτίριο: - 

Join Zoom Meeting 

https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09 

Meeting ID: 972 9557 8459 

Password: 175550 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012