Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Λέτσιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/08/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΜΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - MSc IN PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Λέτσιος 

Αριθμός Μητρώου: 2020019010 

 

Θέμα 

Τίτλος: Παραμετρική σχεδίαση κοσμητικών προϊόντων 

Αγγλικός τίτλος: Parametric Design Of Cosmetic Products 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Νικόλαος Μπιλάλης 

Πρώτο Μέλος: Αριστομένης Αντωνιάδης 

Δεύτερο Μέλος: Εμμανουήλ Μαραβελάκης 

 

Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει την Σχεδίαση με τη Βοήθεια Υπολογιστή, την Προσθετική Κατασκευή και την Παραμετρική Σχεδίαση, και πως αυτές χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων και ειδικότερα κοσμητικών προϊόντων. 

Παρουσιάζει γενικά και εν συντομία τις παραπάνω τεχνολογίες, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής κοσμημάτων και πως οι παραπάνω τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται σ’ αυτό τον τομέα. 

Ειδικότερα και εκτενέστερα, αναφέρεται στο εργαλείο παραμετρικής σχεδίασης Grasshopper 3D®, στο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας του και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του, στα εργαλεία που διαθέτει και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και αναλύει με λεπτομέρεια την ανάπτυξη, τελικά, μιας ενιαίας εφαρμογής παραμετρικής σχεδίασης κοσμημάτων, ειδικότερα δακτυλιδιών. 

Στην πράξη, αναπτύχθηκαν επιμέρους εφαρμογές, κάθε μία από τις οποίες εκτελεί μια διαφορετική εργασία, και για τις οποίες περιγράφονται αναλυτικά, τα επιμέρους στοιχεία και δομές που τις απαρτίζουν, η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και ο τρόπος σκέψης για την εξεύρεση των επιμέρους λύσεων. Οι επιμέρους εφαρμογές ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία, η οποία εκτελεί όλες τις εργασίες με ένα, φιλικό προς το χρήστη, γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα 29/8/2022 

Ώρα: 10.00 π.μ. 

 

Σύνδεσμος εξέτασης  

https://tuc-gr.zoom.us/j/83972771093?pwd=UTZCWFFjNGVkS2crUm9uZ3ZVSmxjdz09 

Meeting ID: 839 7277 1093 

Password: 795218 

  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012