Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Σεπ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Ροδίτη Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα02/09/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΙΤΗ

με θέμα

Ανάπτυξη Μετατροπέα Ισχύος DC/AC Πολλαπλών Εισόδων

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος 
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος


Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση ενδιαφέροντος σχετικά με την ανάπτυξη ενεργειακά βιώσιμων λύσεων όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε αυτές τις εφαρμογές, γίνεται χρήση πολλαπλών μετατροπέων ισχύος DC/DC και DC/AC. Ωστόσο, αυτές οι ηλεκτρονικές διατάξεις μετατροπής ισχύος αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του συνολικού συστήματος διαχείρισης ισχύος. Σε αυτήν την μεταπτυχιακή διατριβή, αναπτύχθηκαν δύο εναλλακτικοί τύποι μη-απομονωμένων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος πολλαπλών θυρών (MultiPort Converters - MPCs), που ενσωματώνουν τέσσερις DC πηγές και μια AC έξοδο με αμφίδρομη ροή ισχύος, ο καθένας. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι αποτελούνται από μικρότερο αριθμό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση ξεχωριστών μετατροπέων ισχύος για κάθε θύρα. Χαρακτηρίζονται από το ότι περιλαμβάνουν μικρότερο συνολικό αριθμό πηνίων και πυκνωτών, αλλά και από την χρησιμοποίηση τριών διακοπτών που λειτουργούν σε χαμηλή διακοπτική συχνότητα, σε σύγκριση με άλλους μετατροπείς τύπου MPC της βιβλιογραφίας με τον ίδιο αριθμό θυρών, οι οποίοι αποτελούνται μόνο από διακόπτες υψηλής διακοπτικής συχνότητας. Τα προτεινόμενα ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση ενέργειας ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος, το οποίο αποτελείται από μία συστοιχία φωτοβολταϊκών πλαισίων, μία συστοιχία μπαταριών, μία συστοιχία υπερπυκνωτών, την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος, καθώς και διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αν και δεν χρησιμοποιείται ξεχωριστός μετατροπέας ισχύος για τη διασύνδεση της φωτοβολταϊκής συστοιχίας, οι μετατροπείς MPC που αναπτύχθηκαν επιτρέπουν την εφαρμογή αλγορίθμου ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT), μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Τέλος, αναπτύχθηκαν εργαστηριακά πρωτότυπα των δύο προτεινόμενων μετατροπέων MPC και η ορθή λειτουργία τους επιβεβαιώθηκε για διάφορες περιπτώσεις λειτουργίας.

Meeting ID: 967 8767 2714
Password: 259569

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012