Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λυρώνη Σταύρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα05/09/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σταύρος Λυρώνης

με θέμα

Σχεδίαση και υλοποίηση πρωτότυπων ασφάλειας στον πυρήνα των δικτύων 5ης γενιάς

Desing and implementing network security primitives for core 5G infrastracture

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας


Περίληψη

Ζούμε σε μια εποχή όπου η σύγχρονη δικτύωση έχει γίνει ένα συνεχές πεδίο μάχης μεταξύ των χάκερ και των χειριστών κυβερνοασφάλειας. Οι κακόβουλοι χρήστες εξαπολύουν επιθέσεις σε οποιοδήποτε σύστημα που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο το οποίο εμφανίζει τρωτά σημεία.

Λόγω της αύξησης του ρυθμού των επιθέσεων αυτών, οι πρώην αφελείς σταθερές προσεγγίσεις για την ασφάλεια των υπολογιστών εγκαταλείπονται και απαιτείται η ανάγκη για έναν νέο \textit{κινητό} τρόπο άμυνας.

Αξιοποιώντας τα Active Networks, το έργο PRINCIPALS εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική για ασφαλή προγραμματισμό και προσαρμοστικότητα στα δίκτυα 5G.

Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζουμε και αναπτύσσουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτόγονων αρχών ασφάλειας δικτύου για βασική υποδομή 5G και ορισμένες προκαταρκτικές τεχνικές ασφάλειας γλώσσας, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο PRINCIPALS.

Abstract

We live in an era where modern networking has become a constant battlefield between hackers and cyber-security operators. Malicious users launch attacks in any internet facing system that shows vulnerabilities.

Due to the growth of the rate of these attacks, the former naive stationary approaches on computer security are being abandoned and the need for a new mobile way to defend is required.
By taking advantage of Active Networks, the PRINCIPALS project introduces a novel architecture for safe programmability and adaptability in 5G networks.

In this thesis we present and develop the design and the implementation of network security primitives for core 5G infrastructure and some preliminary language security techniques, that will be used in the PRINCIPALS project.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012