Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Νικολάου Καλπύρη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/09/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Καλπύρης 

Αριθμός Μητρώου: 2014010071 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενης φραίζας (CNC) . 

Τίτλος στα Αγγλικά:       Design and construction of a CNC milling machine . 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων:           Αριστομένης Αντωνιάδης, Καθηγητής 

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος: Παναγιώτης Αλευράς, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη και κατασκευή μίας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC) για φραιζάρισμα (milling/routing). Η κατασκευή θα συνοδεύεται και από αντίστοιχο control καθοδήγησης για τον προγραμματισμό των κινήσεων. 

Συγκεκριμένα: 

 Το πρώτο στάδιο της εργασίας θα αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή της εργαλειομηχανής, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το κάθε βήμα της κατασκευής. 

 Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός και η χρήση της εργαλειομηχανής, όπου θα εκπονηθεί και αντίστοιχος οδηγός χρήσης (manual) για τον χειρισμό της. 

 Τέλος, στο τρίτο στάδιο της εργασίας, θα διεξαχθούν πειράματα για να καθοριστούν οι κοπτικές ικανότητες της εργαλειομηχανής, σε σχέση με διαφορετικά κατεργαζόμενα υλικά. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 9/9/2022 

Ώρα: 11.00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Ψηφιακή Αίθουσα  

https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09 

Κτίριο: ………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012