Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κΜαργιωρή Λαϊδος -Ιωάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/09/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΛΑIΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΙΩΡΗ

Τίτλος: Σχολή πλανητικών και διαστημικών επιστημών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Title: School of Planetary and Space Sciences at the Technical University of Crete

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022
Μεσω τηλεδιάσκεψης 12.00 μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Καραγιάννη  
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης     

 Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Νίκος Τσάρα 

Περίληψη

Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ίδρυση της έκτης Σχολής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, της Σχολής Πλανητικών και Διαστημικών επιστημών. Επιπρόσθετα, δημιουργείται το σενάριο στο οποίο εμφανίζεται η ανάγκη ίδρυσης της νέας σχολής, γίνεται καταγραφή των υφιστάμενων συνθηκών, ανάλυση της περιοχής και των παραμέτρων δημιουργίας της νέας σχολής (κτιριολογικό πρόγραμμα, νέο πρόγραμμα σπουδών, κ.α.). Παράλληλα, γίνεται μια ιστορική αναδρομή για να αιτιολογηθεί η σχεδίαση του κτιρίου, που έχει επηρεαστεί από τον “Διαστημικό αγώνα” κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.


Abstract 

The aim of this project is to present the establishment of the sixth School at the Technical University of Crete, the School of Planetary and Space Sciences. In addition, the scenario is created in which the need to establish the new school appears, the existing conditions are recorded, the area and the parameters for the creation of the new school are analyzed (building plan, new curriculum, etc.). At the same time, a historical review is made to justify the design of the building, which has been influenced by the "Space Race" during the Cold War.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012