Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σταματοπούλου Βασιλικής- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/09/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος:Ποιες οι δυνατότητες κατακόρυφων κηπεύσεων στην αναδιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Title:The possibilities of vertical gardening in the 
remodeling of environmental space.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 15.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια:Γεροπάντα Βασιλική
Αναπληρώτρια καθηγήτρια:Καραμανέα Παναγιώτα
Επίκουρη καθηγήτρια:Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη
Τι είναι και πως λειτουργούν οι κατακόρυφες κηπεύσεις; Ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν στην αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου; Πριν από λίγα χρόνια οι πόλεις περιβάλλονταν από εκτάσεις αγροτικών περιοχών. Στις μέρες μας, οι αγροτικοί πληθυσμοί μειώνονται και τα αστικά κέντρα πληθαίνουν με αποτέλεσμα την επέκταση τους. “Οι κατακόρυφες κηπεύσεις θεωρούνται ένα στοιχείο ενσωματωμένο στο σχεδιασμό κτιρίων χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές.”  Η μαζική αστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων κτιριακών μονάδων, τα οποία συγκρατούν αποτελεσματικά τη θερμότητα,  δημιουργούν αδιαπέραστες επιφάνειες, επηρεάζοντας έτσι το τοπικό κλίμα των πόλεων. Η χρήση της βλάστησης αποδεικνύεται ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, επηρεάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα επίπεδα θορύβου, την ποιότητα του αέρα, την ψυχολογία και υγεία των ανθρώπων καθώς και την οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά την κτηριακή κλίμακα. Στο φάσμα των πράσινων υποδομών δίνεται βαρύτητα στις κατακόρυφες κηπεύσεις  συγκεκριμένα, δίνονται παραδείγματα κατακόρυφων κηπεύσεων σε 3 κλίμακες: στην κτίριο, στο δημόσιο χώρο και στο δίκτυο πράσινων υποδομών και οδηγούμαστε στα συμπεράσματα από μια σειρά αστικών μεταλλάξεων.


Abstract 


What is vertical gardening, what do they offer and how do they work? Can they ultimately contribute to a better functioning of the city through the reconfiguration of the surrounding area?
Some years ago, cities were surrounded by areas of agricultural land of rural areas. Nowadays, rural populations are declining and urban centers are becoming more crowded, resulting in their expansion.
“Vertical gardening is considered an element integrated into building design using new techniques.”  Massive urban development combined with the materials used to construct new building units, which effectively retain heat, create impervious surfaces, thus affecting the local climate of cities. Building surfaces also absorb solar radiation and then emit it as heat, which heats up urban areas and, as a consequence, leads to the urban heat island effect.
"A building façade has two important functions, one is the representative element of the building's image when viewed from the outside, and the second is the covering element of the interior. Its importance is therefore not limited to its structural role, but also to its effects on the space in and around the building." (Ajla Aksamija, 2022)
More specifically, with regard to the exterior of buildings, the role of vertical gardens, in addition to the aesthetic one, is also about enhancing biodiversity and addressing the ecological and climate crisis. On the inside, planted facades - vertical planting - have an impact on the temperature of the building and consequently reduce energy consumption.     More specifically, when the facade of a building is planted, the temperature acts as a thermal insulation for the building, thus the internal temperature is kept more stable without being directly influenced by the external temperature. Also, according to research, green facades help people's psychology and concentration. So, when we talk about business - office premises employees are more efficient.
The use of vegetation is proven to have a significant impact on the urban environment, significantly affecting the ambient temperature, noise levels, air quality, psychology and health of people as well as economic factors in terms of building scale.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012