Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καυκαλιά Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός Μητρώου: ΑΜ:2016010114

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ασαφές Σύστημα Πρόβλεψης Τουριστικών Αφίξεων υπό συνθήκες πανδημίας

Τίτλος στα Αγγλικά1: Fuzzy system for forecasting tourist arrivals under pandemic conditions

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ατσαλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στυλιανός

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Οι καταστροφικές συνέπειες που προκλήθηκαν με το ξέσπασμα της πανδημίας του ιού COVID-19, επηρέασαν καθοριστικά την οικονομία και ιδιαίτερα τον κλάδο του τουρισμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε για τα επίπεδα τουριστικής ζήτησης το 2021, σε συνάρτηση με την σταδιακή εμβολιαστική κάλυψη των πολιτών κατά της νόσου, εντείναν την ανάγκη της αγοράς για εύρεση αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην νέα πραγματικότητα που επέβαλε η πανδημία. Πόσο εύκολο είναι όμως, να ποσοτικοποιηθούν οι παράγοντες και το αποτέλεσμα της ανθρώπινης σκέψης ιδιαίτερα σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης; Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψής των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα, για το έτος 2021 κάνοντας χρήση τεχνικών των συστημάτων ασαφούς λογικής (FUZZY-LOGIC-SYSTEMS). Συγκεκριμένα, λαμβάνεται ως βασικό κριτήριο για την δημιουργία κανόνων ασαφούς λογικής το επίπεδο εμβολιασμού στην Ελλάδα, στις ανταγωνίστριες χώρες στον τομέα του τουρισμού και στις χώρες από τις οποίες εξαρτάται η ανάπτυξη του. Τέλος, τα αποτελέσματα του μοντέλου, συγκρίνονται με τα μηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία των τουριστικών αφίξεων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The catastrophic consequences caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic, have decisively affected the economy and especially the tourism industry, both globally and domestically. The uncertainty caused for the levels of tourist demand in 2021, in relation to the gradual vaccination coverage of citizens against the disease, intensified the market’s need to find reliable forecasting models, appropriately adapted to the new reality imposed by the pandemic, in order to predict tourist demand. Nonetheless, how likely is it to quantify the factors and the results of human thought, especially in conditions of global crisis? This paper, aims to create a forecasting model of tourist arrivals in Greece for the year 2021, using techniques based on fuzzy logic systems. In particular, as basic criterion for the creation of fuzzy rules, is taken the level of vaccination coverage of the total population in Greece, in countries which are to be considered as competitive in the tourism sector and in countries from which tourism development depends on. Finally, the results of the model, are compared with the monthly aggregated data of tourist arrivals.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ώρα: 10:30 A.M.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97826685440?pwd=d28veHN0QU12M1hKRTRpZkNCTUtyZz09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012