Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Καλομενοπούλου Αλίκης-Ελένης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα14/09/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ

Τίτλος:DESEN(C)IT(Y)ZATION
Η πορεία του εμπορικού τόπου προς την εξάλειψη του δημοσίου χώρου.

Title:DESEN(C)IT(Y)ZATION
The progress of commercial place to the elimination of public space.

Τετάρτη 14/9/2022  16.00 μ.μ.
Η παρουσίαση θα  γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική
Επίκουρος Καθηγητής :Τέσσας Χρήστος


Περίληψη

Ο όρος Desensitization, μεταφράζεται ως απευαισθητοποίηση. Εντάσοντας σε αυτόν την λέξη city, DESEN(C)IT(Y)ZATION, νοείται η σταδιακή αναισθητοποίηση του νοήματος της πόλης. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο η καταναλωτική δραστηριότητα, και οι τόποι στους οποίους εκείνη λαμβάνει μαζικά χώρα (εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματακτλ) , έχει συμβάλει και συνεχίζει να συμβάλλει στον προβληματισμό σχετικά με δημιοσιότητα του αστικού χώρου, το όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, και την διαδικασία της αστικής σχεδίασης. 

Abstract 

The term Desensitization, means to make a sensitized  individual insensitive or non reactive. By incorporating the word city, DESEN(C)IT(Y)ZATION, it implies the gradual desensitization of the significance of the city. In this research paper, we will study the way in which consumer activity, and where it massively takes place, (shopping malls, department stores, etc.) , has contributed and continues to contribute to the publicness of urban space, the boundary between public and private, and the process of urban design. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012