Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καριωτάκη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ

με θέμα

Ομαδοποίηση Αλγορίθμων Συμπερασμού σε Δίκτυα Επικοινωνιών 
Clustering of Inference Algorithms in Communication Networks

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας (επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός

Abstract

This work offers an algorithmic framework for in-network inference, using message passing among ambiently powered wireless sensor network (WSN) terminals. The stochastic nature of ambient energy harvesting dictates intermittent operation of each WSN terminal and as such, the message passing inference algorithms should be robust to asynchronous operation. A version of Gaussian Belief Algorithm (GBP) is described, which can be reduced to an affine fixed point (AFP) problem, used to solve linear systems of equations. To achieve this, we have to cluster the Probabilistic Graphical Model (PGM) behind GBP, in order to map it to the WSN terminals. We propose two different clustering approaches, namely edge and node clustering. For the first approach, we explain the reasons why a previous method does not produce the expected results and we offer another method, which performs better. We also explain limitations of edge-based clustering. On the other hand, node clustering has a clear metric for performance, which is relevant to the number of edges connecting the different clusters. For this approach, we utilize three different clustering algorithms, the k-means, the spectral clustering and an autonomous, in-network clustering algorithm. Furthermore, we show in both theory and simulation that there is strong connection between spectral radius and the convergence rate of AFP problems with probabilistic asynchronous scheduling. The latter corroborates known theory for synchronous scheduling. Interestingly, it is shown through simulations that different clustering offers similar convergence rate, when probabilistic asynchronous scheduling is utilized with carefully selected probabilities that accelerate convergence rate in the mean sense. Finally, we show an existing distinction between convergence rate and energy consumption of the network and we present experimental results comparing the different clustering methods. In most cases, spectral clustering outperforms the rest, with reduced energy consumption (by a factor of 2 compared to k-means in specific cases).

Meeting ID: 947 4583 0692
Password: 034448

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012