Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Σαμαρά Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/10/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Σαμαράς Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2017010101

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός και Τέχνο - οικονομική ανάλυση υβριδικού ενεργειακού συστήματος για περιοχές εκτός δικτύου.

Τίτλος στα Αγγλικά: Design and Techno-Economic analysis of a hybrid energy system for off-grid areas .

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σπύρος Παπαευθυμίου, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Μιχαήλ Κονσολάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Δημήτρης Ιψάκης, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ενός Ενεργειακού συστήματος. Τα Υβριδικά Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (HRES) είναι μια απαραίτητη πλέον λύση για την παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένα μέρη, όπως νησιά, όπου η επέκταση του δικτύου αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Σε αυτή την διπλωματική θα εξεταστούν δέκα διαφορετικά σενάρια, που κυμαίνονται από υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χαμηλή διείσδυση ΑΠΕ έως συστήματα που εξαρτώνται αποκλειστικά από ΑΠΕ. Σε αυτή την μελέτη θα εξεταστεί η περίπτωσης της Σύμης που ανήκει στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και επί του παρόντος δεν είναι συνδεδεμένη με το κύριο δίκτυο της χωράς. Το σύστημα αυτής της μελέτης θα έχει μέγεθος φορτίου με βάση το έτος 2021 και θα έχει φορτίο 14,218 MWh (αιχμή 3,950 kW). Η έρευνα θα θεωρήσει διάρκεια ζωής έργου ως δέκα χρόνια, αφού βάσει των σχεδίων του ΑΔΜΗΕ η Σύμη αναμένεται να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο περίπου το 2030. Ο Σχεδιασμός και Τέχνο - οικονομική ανάλυση του ενεργειακού συστήματος θα γίνει στο πρόγραμμα HOMER PRO (φοιτητική έκδοση με Αναγνωριστικό άδειας: 180241) και θα λάβει υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, τις τιμές αγοράς και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Το κάθε σενάριο θα αξιολογηθεί με βάση το Καθαρό Παρόν Κόστος (NPC), το κόστος της ενέργειας και την ελάχιστη πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια %.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

In this thesis, a feasibility study for the design and optimization of an Energy system will be conducted. Hybrid Renewable Energy Systems (HRES) are an necessary option for the energy supply in distant places, such as in this case islands, where grid expansion is challenging. In this thesis, ten different scenarios will be examined, ranging from hybrid Power Stations with Low-Renewable energy(RES) source fractions and

new generators to systems depending entirely on RES. The case study of the Dodecanese Island Symi, which is not presently linked to the grid, was chosen. This study's system will be sized depending on the year 2021. The system has a load of 14,218 MWh (peak load of 3,950 kW) and is not presently linked to the power grid of mainland Greece. The research will assume the project's lifespan to be around ten years, since Symi island is expected to be connected to the main grid by 2030 under IPTO plans. The optimization issue will consider Europe's present economic state, market pricing, and maintenance and operational costs. All parameters will be imported into HOMER PRO (student version with License Id: 180241), and each scenario will be evaluated based on the Net Present Cost (NPC), cost of energy, and minimum Excess Electricity %.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 05/10/2022

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/95126788764?pwd=UXlyYVJxdCs1ZE81QjVaUHVHVi9JQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012