Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Χριστονάκη Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/10/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου: 2017010047

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας υπό το πρίσμα των συστημάτων ελέγχου και της μελέτης εφαρμογών

Τίτλος στα Αγγλικά: Exploitation of geothermal energy from the perspective of control systems and the study of applications

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιψάκης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπύρος, Καθηγητής ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Zερβάκης Μιχάλης, Καθηγητής ΗΜΜΥ

 

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση των συστημάτων εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και των απαιτούμενων συστημάτων ελέγχων για τη βέλτιστη και αυτόνομη λειτουργία αυτών. Στο πρώτο τμήμα, αποδίδεται αρχικά ο ορισμός της γεωθερμίας και οι λόγοι που την καθιστούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι τρόποι εκμετάλλευσης της γεωθερμίας, οι οποίοι περιληπτικά είναι τα γεωθερμικά συστήματα άμεσης χρήσης χαμηλής θερμοκρασίας, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και τα γεωθερμικά εργοστάσια ηλεκτρισμού. Παράλληλα, αναφέρονται συνοπτικά τα σημεία στα οποία απαιτείται έλεγχος της μονάδες αξιοποίησης της γεωθερμίας.

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, παρουσιάζεται αρχικά η σημασία του αυτόματου ελέγχου για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ακολουθεί η περιγραφή των συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε έναν τέτοιο σταθμό, στα οποία περιλαμβάνονται ο ορισμός και η κατηγοριοποίηση, η διαμόρφωση, η ιεραρχική δομή και η εφεδρεία. Το κεφάλαιο/τμήμα αυτό ολοκληρώνεται με την εμβάθυνση στα συστήματα ελέγχου των επιμέρους υποσυστημάτων της Μονάδας Δυαδικού Κύκλου (Binary Cycle Plant).

Στο τρίτο τμήμα περιγράφονται οι τρόποι εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, είτε με άμεση χρήση της γεωθερμίας είτε με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Επιπλέον, εξετάζονται η αυτόνομη λειτουργία, αλλά και οι περιορισμοί οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων.

Στο τέταρτο τμήμα παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό και περιγραφή εγκαταστάσεων γεωθερμικών συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο/τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας, καταγράφονται τα συμπεράσματα, αλλά και τα επόμενα βήματα για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αξιοποίησης και ελέγχου σε εφαρμογές που αφορούν τη γεωθερμική ενέργεια.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Παρασκευή 7/10/2022

Ώρα: 11.00 π.μ.

Χώρος Εξέτασης

 

Αίθουσα:- (Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης)

Κτίριο: -

https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012