Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Γείτων Δανάης κ.Σεισάκη Παρθενόπης-Χάρις - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα07/12/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΔΑΝΑΗ  ΓΕΙΤΩΝ – ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΧΑΡΙΣ ΣΕΙΣΑΚΗ

Τίτλος:Πρόταση αναβίωσης του οικισμού Ετιά - Επαναπροσδιορίζοντας  την κατοίκηση της υπαίθρου 
Title :Proposal for the revival of the Etia settlement - Redefining the habitation of the countryside

Τετάρτη 7  Δεκεμβρίου 2022, 17.00 μ.μ.
Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Τσακαλάκης (επιβλέπων)    
Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης  
Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Παναγιώτα Καραμανέα  

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί μια σειρά επεμβάσεων στον εγκαταλελειμμένο Eνετικό οικισμό Ετιά του νομού Λασιθίου, Κρήτης, με στόχο την ενεργοποίηση του.  Σχεδιάζεται πρόταση αποκατάστασης των υφιστάμενων κτισμάτων του οικισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες. Επίσης στο κατεστραμμένο τμήμα του οικισμού, όπου δημιουργείται πολεοδομική ασυνέχεια μεταξύ των συμπαγών οικιστικών νησίδων και της έπαυλης ντε Μετζο, προτείνεται ένταξη νέων δομών αγροτικών εργαστηρίων και κατοικιών που παράλληλα αποκαθιστούν αυτή τη σύνδεση. Για τις νέες κατοικίες προβλέπεται μονάδα κατοικίας η οποία μπορεί να επαναληφθεί σειριακά και με παραλλαγές στη μελλοντική επέκταση του οικισμού. Τέλος οργανώνεται ο δημόσιος χώρος του οικισμού με τις ανάλογες αστικές διαμορφώσεις.
 Abstract                                                                 
This thesis attempts a series of interventions in the abandoned Venetian settlement of Etia in the prefecture of Lasithi, Crete, with the aim of activating it. A proposal is being drawn up to restore the existing buildings of the settlement in order to use them as residences. Also in the damaged part of the settlement, where an urban planning discontinuity is created between the solid residential islands and the Villa de Mezzo, it is proposed to include new structures of agricultural workshops and houses that simultaneously restore this connection. For the new homes, a housing unit is provided which can be repeated serially and with variations in the future expansion of the settlement. Finally, the public space of the settlement is organized with the corresponding urban configurations.
    

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012