Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ιωάννη Γιαννικάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/02/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γιαννικάκης

Αριθμός Μητρώου: 2017010038

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η νέα κανονικότητα στη Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εξατομίκευση έναντι ατομικισμού και Υβριδικό μάνατζμεντ.

Τίτλος στα Αγγλικά: The new regularity in Human Resource Management, personalization versus individualism and Hybrid Management.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το μέλλον είναι ο συνδυασμός εργασίας από διαφορετικές τοποθεσίες. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν την υβριδική εργασία. Η ευελιξία και η δυνατότητα να μοιράζεται ο χρόνος εργασίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας εκτιμάται ιδιαίτερα από τους εργαζομένους. Η πανδημία παρά της καταστροφικές συνέπειες που είχε και συνεχίζει να έχει ακόμη και σήμερα στην παγκόσμια κοινωνία κατάφερε να αναδείξει την συγκεκριμένη χρήσιμη εναλλακτική μέθοδο εργασίας. Η τάση προς αυτή την κατεύθυνση είχε αρχίσει και προ πανδημίας ωστόσο πλέον έγινε σαφές πως υπάρχει ένα χρήσιμο εργαλείο στον εργασιακό τομέα το οποίο ορίζει σταδιακά μία νέα κανονικότητα φέρνοντας στο «τραπέζι» των εταιριών ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και κινδύνους. Μία τόσο σημαντική αλλαγή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους εργοδότες αλλά και τους εργαζομένους, χρειάζεται ανάλυση και μελέτη από διάφορες οπτικές και σχηματίζει διάφορα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The future is the combination of working from different locations. More and more researches show that employees prefer hybrid work. The flexibility and ability to share working time at home and in the workplace is highly valued by employees. The pandemic, despite the devastating effects it has had and continues to have even today on global society, has managed to highlight this useful alternative method of work. The trend in this direction had begun even before the pandemic, but now it has

become clear that there is a useful tool in the labor sector that gradually defines a new normality, bringing to the "table" of companies opportunities and at the same time risks. Such an important change requires special attention from employers as well as employees needs analysis and study from various perspectives and forms various questions that need to be answered.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 2/2/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/8937315803?pwd=Ym4zdm9TZTM0QUhZQXpNMFQ1MVc4dz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012