Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δημοσθένη Σαββάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/02/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δημοσθένης Σαββάκης

Αριθμός Μητρώου: 2015010137

 

Τίτλος στα Ελληνικά: “Ο ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ”

Τίτλος στα Αγγλικά: “THE COMLPEX WORLD OF MECHATRONICS

AND ITS APPLICATIONS”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γ. Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Β. Μουστάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μ. Μπακατσάκη, μέλος ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία, μας εισάγει στον σύνθετο "κόσμο" της μηχατρονικής δίνοντάς μας πληροφορίες για το τί είναι η μηχατρονική, ποιο είναι το αντικείμενό της, από τι αποτελείται αλλά και που τη συναντάμε στην καθημερινότητά μας.

Αρχικά, θα μιλήσουμε γενικά για το επιστημονικό πεδίο της μηχατρονικής. Ειδικότερα θα αναφέρουμε τον ορισμό της, το πώς ξεκίνησε, τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλά και της αναγκαιότητα της χρήσης της.

Έπειτα, θα παρουσιαστούν τα αισθητήρια και οι ενεργοποιητές με τους ορισμούς τους αλλά και με διάφορες εφαρμογές τους. Θα αποδοθούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους και θα καταγραφούν τα διάφορα είδη τους με τη χρήση παραδειγμάτων.

Αναφορά θα γίνει και για το ευθύ αλλά και για το αντίστροφο φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές του.

Στη συνέχεια, θα γίνει μία ιστορική αναδρομή για τα πνευματικά συστήματα, και θα αναφερθούν τα βασικά στοιχεία των πνευματικών συστημάτων αλλά και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα τους.

Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορα παραδείγματα και εφαρμογές της Μηχατρονικής στο παρόν καθώς και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να την "εκμεταλλευτούμε" ώστε να διευκολύνει τη ζωή μας στο μέλλον.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This project, introduces us to the complex "world" of Mechatronics, giving us information on what Mechatronics is, what it is about, what it is made of, and where we encounter it in our daily lives.

First of all, we will talk generally about the scientific field of mechatronics. In particular, we will mention its definition, how it all started, its basic characteristics and the necessity of its usage.

Then, the sensors and actuators will be presented with their definitions but also with their various applications. Their main characteristics will be attributed and their various types will be recorded with the use of examples.

Reference will also be made to the direct and inverse phenomenon of piezoelectricity with its functions and applications.

Then, a historical review of pneumatic systems will be made, and the basic elements of pneumatic systems will be mentioned as well as their advantages-disadvantages.

Finally, various examples and applications of Mechatronics in the present will be presented as well as ways in which we could "harness" it to make our lives easier in the future

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/02/2023

Ώρα: 10 π.μ

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/97375101302?pwd=Q1Z4eUZrZW5uOTRIWUY0UDVRQkhCQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012