Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Ιωάννας Ζαχαρίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ιωάννας Ζαχαρίου

με θέμα

Στατιστική Ανάλυση και Μοντελοποίηση Χρονοσειρών Αιολικού Δυναμικού
Statistical Analysis and Modeling of Wind Power Time Series

Εξεταστική Επιτροπή
Διονύσιος Χριστόπουλος (Επιβλέπων) 
Γεώργιος Σταυρακάκης
Ευτύχιος Κουτρούλης

Περίληψη
H παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του μοντέλου ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) στην βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη  της ταχύτητας του ανέμου. Η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη  ορίζεται για χρονικό ορίζοντα  από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες. Τα δεδομένα που αναλύονται στην διπλωματική εργασία είναι ταχύτητες ανέμου  για τις περιοχές του Τροόδους και του Αγρού στην Κύπρο, για την χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020. Οι χρονοσειρές ταχύτητας ανέμου που χρησιμοποιήθηκαν είναι δεδομένα επανανάλυσης (reanalysis) που προέρχονται από  την βάση δεδομένων \href{http://www.soda-pro.com/web-services/meteo-data/gfs-forecasts}{SODA-PRO}. Η βάση αυτή παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά και πραγματικού χρόνου μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και σε προβλέψεις.

Meeting ID: 947 0753 5829
Password: 724937

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012