Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κρυσταλλίας-Ραφαηλίας Ζυγούρη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:Κρυσταλλία-Ραφαηλία Ζυγούρη

Αριθμός Μητρώου: 2016010021

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Industry 4.0: Επιχειρηματική Ευφυΐα, Αναλυτική και Μεγάλα Δεδομένα

Τίτλος στα Αγγλικά: Industry 4.0: Business Intelligence, Analytics and Big Data

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Ευαγγελία Κρασσαδάκη

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η σημερινή εποχή έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Μετά την επανάσταση του υπολογιστή και του διαδικτύου, γεννήθηκε ο όρος “Industry 4.0”, που είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Στη παρούσα εργασία, αρχικά θα γίνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες, στα βασικά χαρακτηριστικά και τις θεμελιώδεις αρχές της Industry 4.0, και θα αναλυθούν οι αλλαγές και οι προοπτικές που πρόκειται να φέρει στο χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες που συνθέτουν την Industry 4.0 επιτρέπουν τη δικτύωση των συσκευών (Internet of Things) για την ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τον άνθρωπο. Σε δεύτερο στάδιο θα εξεταστεί ο ρόλος της επιχειρηματικής ευφυΐας, της αναλυτικής και των μεγάλων δεδομένων στην Industry 4.0 και η σημασία τους στην διαχείριση και αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τέλος, θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η Industry 4.0 θα συμβάλλει στην αναδιοργάνωση των σύγχρονων επιχειρήσεων και στην πλέον έξυπνη λήψη αποφάσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The current era has been characterized as an era of rapid technological development. After the computer and internet revolution, the term “Industry 4.0” was born, which is the next technological revolution. In this paper, firstly the basic concepts, key features and fundamental principles of Industry 4.0 will be introduced. Then, the changes and perspectives will be analyzed, that are going to be brought to the industry and business field. The technologies that make up Industry 4.0 allow devices to be networked (Internet of Things), to exchange data and communicate not only with each other but also with humans. In a second stage, the role of business intelligence, analytics and big data in Industry 4.0 will be examined and

their importance in the management and exploitation of the huge amount of data in companies and organizations. In conclusion, it will be analyzed how Industry 4.0 will contribute to the reorganization of modern businesses and the intelligent decision-making without human intervention.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/02/2023

Ώρα: 10:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Αίθουσα Εξέτασης Διατριβών/Διπλωματικών Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/96107091956?pwd=L0hUSXpZcDEwOUt2MFJkckhQUjI0Zz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012