Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Αστέρου Βαρβάρα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΣΤΕΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Αριθμός Μητρώου: 2017010104

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η επίδραση της βιομηχανικής ευελιξίας στην απόδοση συστημάτων παραγωγής σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Τίτλος στα Αγγλικά : The influence of manufacturing flexibility on the performance of production systems under conditions of uncertainty.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσουρβελούδης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Ιωαννίδης Ευστράτιος

Δεύτερο Μέλος: Νικολός Ιωάννης

Περίληψη Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το παραγωγικό́ περιβάλλον διαχρονικά́ καλείται να αντιμετωπίσει αναπάντεχες προκλήσεις και να προσαρμοστεί́ σε νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα η έννοια της ευελιξίας και η σχέση της με τις παραμέτρους παραγωγής να κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επιρροή́ της βιομηχανικής ευελιξίας σε ποικίλες παραμέτρους των συστημάτων παραγωγής σε συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπούς γνώσης. Μεθοδολογικά χρησιμοποιούνται απλές σχεδιαστικές απεικονίσεις των βασικών λειτουργιών των παραγωγικών συστημάτων, όπως η εν σειρά κατεργασία/αποθήκευση, η συναρμολόγηση/συγκέντρωση και η αποσυναρμολόγηση/διανομή υποπροϊόντων ώστε να διευκολυνθεί η σύνθεση, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ρεαλιστικού μεγέθους. Παρουσιάζονται ψηφιακά δίδυμα και μοντέλα προσομοίωσης συστημάτων με διαφορετικά επίπεδα ευελιξίας με την βοήθεια της εργαλειοθήκης ασαφούς λογικής του λογισμικού́ Matlab/Simulink. Εξετάζονται συνθήκες βλαβών, χρησιμοποίησης πόρων, οργανωτικών/επιχειρησιακών επιλογών για διαφορά σενάρια λειτουργίας, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας των εμπλεκόμενων παραμέτρων και εξάγονται συμπεράσματα. 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : The productive environment over time is called to face unexpected challenges and adapt to new circumstances, with the result that the concept of flexibility and its relationship with production parameters constantly stimulates the interest of businesses. The present paper examines the influence of industrial flexibility on various parameters of production systems in conditions of uncertainty and lack of knowledge. Methodologically, simple design representations of the basic functions of the production systems are used, such as in-line processing/storage, assembly/concentration and disassembly/distribution of by-products to facilitate the synthesis, modeling and simulation of realistic-sized systems. Digital twins and system simulation models with different levels of flexibility are presented with the help of the Fuzzy Logic toolbox of Matlab/Simulink software. Conditions of failures, resource use, organizational / business options for different operating scenarios are examined, sensitivity analysis of the parameters involved is performed and conclusions are drawn.

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/03/2023 Ώρα: 11:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: Διαδικτυακά Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: https://tucgr.zoom.us/j/94711426492?pwd=Y1VVRzhobmZ2NmlwdEVaUzRQWUZOUT09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012