Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λοϊζου Γιάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/03/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΛΟΪΖΟΥ ΓΙΑΝΝΑ

Τίτλος:Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Ο ρόλος του δημόσιου χώρου στην πόλη 
Τitle:Urban Sustainable Movement – The role of public space in the city

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 9:00 π.μ.
μέσω τηλεδιάσκεψη 
https://tuc-gr.zoom.us/j/91232642869?pwd=Z2pocWovQWVNcnRwLy9KVWlnV2YrZz09

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Καθηγητής: Τσούτσος Θεοχάρης. (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
Αναπληρωτής Καθηγητής :Τζομπανάκης Αλέξιος


Περίληψη

H ερευνητική εργασία με τίτλο, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Ο ρόλος του δημόσιου χώρου στην πόλη, έχει ως σκοπό την παρουσίαση εφαρμοσμένων πρακτικών οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, σε συνδυασμό με τους δημόσιους χώρους και τη σχέση του πεζού με αυτούς. Η διερεύνηση γίνεται με κριτήριο την ευκολία πρόσβασης του δημόσιου χώρου από τους πεζούς αλλά και από τα μέσα μεταφοράς.  
Οι πόλεις που επιλεχθήκαν για την ανάλυση, έχουν διακριθεί ως πράσινες ευρωπαϊκές πόλεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Green Capital) και ταυτόχρονα έχουν αναπτύξει εφαρμογές βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ταυτόχρονα ασχολούνται με την σχέση του πεζού με τους ελεύθερους δημόσιους χώρους, με βάση την προσβασιμότητα που έχουν οι πεζοί στους χώρους αυτούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο που ο δημόσιος χώρος αναπτύχθηκε μετά την εφαρμογή των ΣΒΑΚ. 
Στο πρώτο μέρος αναλύονται βασικές έννοιες όπως η Μετακίνηση, η Βιωσιμότητα, η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ο Δημόσιος Χώρος. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η ανάλυση των καλών πρακτικών που εφάρμοσε η κάθε πόλη σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς και την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους. Στο τρίτο μέρος απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012