Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δουρελιάδου Δήμητρας -Θεοδώρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα01/03/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Δήμητρα- Θεοδώρα Δουρελιάδου

Τίτλος:Η χωρική εμπειρία μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα των πόλεων
Title:Spatial experience through cinematic footage of cities: Representations and illusions

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 16.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 4ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής : Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας
Επίκουρος Καθηγητής:  Κακάβας Σπυρίδων
Αναπληρωτής Καθηγητής : Ανδρεαδάκης Δημήτρης


Περίληψη

Ο κινηματογραφημένος χώρος αξιοποιείται ως μέσο άντλησης χωρικών πληροφοριών της αρχιτεκτονικής μορφής και της αισθητηριακής αντίληψης που διαμορφώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της οπτικοακουστικής εμπειρίας. Μέσα από την ανάλυση των χωρικών και ποιοτικών στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα και τη δομή του χώρου που προβάλλεται στην οθόνη, προκύπτει ένας ανθρωποκεντρικός χαρακτηρισμός που περιγράφει το κάθε case study. Η αποδόμηση της εικόνας και η παρατήρηση των αρχιτεκτονικών μορφών, και των επιμέρους στοιχείων του πραγματικού και του κινηματογραφημένου χώρου -χρωμάτων, υφών, ήχου, δομής των κάδρων που επιλέγονται σε κάθε δράση- αποτελούν τη βασική μέθοδο κατηγοριοποίησης της πληροφορίας. Ο τρόπος που ο δημιουργός συνθέτει τα στοιχεία μεταξύ τους και τα διαφορετικά νοήματα που προκύπτουν από τη ροή μέσα στον φιλμικό χώρο οδηγούν σε αντιθέσεις και πολλές φορές παραπλανούν τον θεατή. Από την αντικειμενική αποκωδικοποίηση των χωρικών συστατικών θα δημιουργηθεί μια “Εργαλειοθήκη” που θα ανταποκρίνεται στην ανάλυση του κινηματογραφημένου χώρου αλλά και σε μια μεθοδολογία σχεδιασμού και επεξεργασίας του χώρου.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012