Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Χαιρέτη Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/03/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ…………………

Αριθμός Μητρώου: ………………………………2012010042………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ………………………………‘’Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην νεανική επιχειρηματικότητα’’

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ……………………KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ…………………

Πρώτο Μέλος: …………ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΜΠΟΣ……………………………

Δεύτερο Μέλος: ………………ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ…………………….

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: ……Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό αντικείμενο πραγμάτευσης τις επιπτώσεις της

πανδημίας του COVID-19 στην νεανική επιχειρηματικότητα. Το ερευνητικό αντικείμενο προσεγγίστηκε

διττά, αρχικά συντελέστηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση του αντικειμένου, εκ της οποίας προέκυψαν

ορισμένες θεματικές ενότητες για τις διεθνείς και εγχώριες τάσεις της νεανικής επιχειρηματικότητας και

απασχόλησης σε δύο διαφορετικά χρονικά πλαίσια, πριν την έλευση της πανδημίας και κατά την

περίοδο που διανύεται τώρα. Στην συνέχεια, για την συγκεκριμενοποίηση της έρευνας και την πιο

ενδελεχή κατανόηση της επίδρασης της πανδημίας στην νεανική επιχειρηματικότητα, διενεργήθηκε

εμπειρική έρευνα, ποσοτικής μεθόδου με κλειστού τύπου ερωτηματολόγια. Το δείγμα που συμμετείχε

στην έρευνα αποτελούνταν από 100 άτομα που ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα από 18 μέχρι 35. Τα

συμπεράσματα της έρευνας ταυτίζονται με την γενική βιβλιογραφία που δείχνει πως οι συνέπειες της

πανδημίας του COVID-19, ήταν αρνητικές για την νεανική επιχειρηματικότητα. Αξιοσημείωτο είναι το

γεγονός της θέλησης των νέων για επιχειρηματικότητα παρά την κρίση, το οποίο αντικρούεται με τις

περιορισμένες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει το ελληνικό κράτος, για την στήριξη των

προσπαθειών τους.…………………………………

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: …………………2/3/2023……………………

Ώρα: …………………………13:00……………

 

Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/92299678683?pwd=OEpxd3lNclVSTkNuU3RCd2RFeUJPdz09

Meeting ID: 922 9967 8683

Password: 360230

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012