Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ευθυμίου Βασίλειου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ' αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα07/03/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Στοχαστική προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων με χρήση του λογισμικού ARENA.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1. Καθ. Μ. Γαλετάκης
2. Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης
3. Δρ. Π. Λιόλιος

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει η προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων υπαίθριων εκμεταλλεύσεων με χρήση του λογισμικού ARENA της Rockwell Automation, και η εξέταση των αποτελεσμάτων τους, για την εύρεση της πιο αποδοτικής διάταξης του χωματουργικού εξοπλισμού. Η εφαρμογή αυτή προσαρμόζεται και σε μία μελέτη περίπτωσης, η οποία αφορά στο υπαίθριο μεταλλείο του Αγίου Ιωάννη στη Βοιωτία.

Παρουσιάζονται διαφορετικά σενάρια για ένα τυπικό παράδειγμα υπαίθριας εκμετάλλευσης, όπου προσπαθούμε να καθορίσουμε την πιο αποδοτική διάταξη του χωματουργικού εξοπλισμού, τόσο για την αρχική μορφή του μεταλλείου, όσο και για τη μελλοντική του, η οποία έχει προκύψει μετά από προχώρηση της εκμετάλλευσης. Οι διαφοροποιήσεις των μεταβλητών ανάμεσα στα σενάρια αυτά, αφορούν στους κύκλους φόρτωσης του φορτωτή, στις διαδρομές των χωματουργικών αυτοκινήτων σε συστήματα μεταφοράς κατ’ αποκλειστικότητα (no dispatching) και μεικτής μεταφοράς (dispatched) και στις μεταβολές των χρόνων των διαδικασιών, είτε αυτοί είναι σταθεροί είτε μεταβάλλονται με βάση την κανονική κατανομή.

Στην συνέχεια γίνεται εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης για τον Βόρειο Τομέα του μεταλλείου του Αγίου Ιωάννη. Τα υπάρχοντα πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των παραμέτρων θέσης και διασποράς των στοχαστικών μεταβλητών του μοντέλου προσομοίωσης.  Για την καλύτερη εκτίμηση των παραμέτρων θέσης και διασποράς γίνεται χρήση της τεχνικής bootstrapping (δειγματοληψία με επανατοποθέτηση) στις περιπτώσεις που τα υπάρχοντα δεδομένα είναι μικρού πλήθους.

Όπως προέκυψε από την προσομοίωση, τα σενάρια με μεικτή φόρτωση (dispatching) σταθερού χρόνου φάνηκε να δίνουν την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση, τόσο στην αξιοποίηση του φορτωτή αλλά και σε χρόνους αναμονής. Στις περιπτώσεις μεταβλητών χρόνων παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο σύστημα εκσκαφής-μεταφοράς, ενώ  με την αύξηση των αποστάσεων απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός χωματουργικών αυτοκινήτων για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης του συστήματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012