Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαθιουδάκη Σπύρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ' αποστάσεως με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/03/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος

Εξέλιξη της τεχνολογίας εξόρυξης χρυσού από προσχωματικά κοιτάσματα.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Εμμ. Μανούτσογλου (επιβλέπων),
  • Επ. Καθηγητής Γ. Ξηρουδάκης,
  • Επ. Καθηγητής Ε. Πετράκης

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία αναλυτική χρονολογική περιγραφή των τεχνολογιών εξόρυξης προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού. Ο χρυσός αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα μέταλλα και έχει συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Πιθανότατα να είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο, όντας ένα από τα ελάχιστα που εμφανίζονται σε ελεύθερη μορφή. Οι μέθοδοι ανάκτησης και διαχωρισμού του χρυσού, και πιο συγκεκριμένα του προσχωματικού χρυσού, εφαρμόζονται από την αρχική ανακάλυψη του στην Μικρά Ασία και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην σημερινή βιομηχανικά εξελιγμένη εποχή. Οι διαδικασίες μεταβάλλονταν συνεχώς με την εξέλιξη του εξοπλισμού και της διαθέσιμης γνώσης σχετικά με τις εξορύξεις. Έτσι, ξεκινώντας από τις πρωτόγονες μεθόδους που εφαρμόσθηκαν στην Μικρά Ασία, ακολούθησε ο περίφημος μύθος του χρυσόμαλλου δέρατος και η αρχική χρήση του δέρματος προβάτου στην απόληψη του χρυσού. Ακολούθησαν οι βελτιωμένες τεχνικές του αυτοκράτορα Αυγούστου κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα οι αξιοθαύμαστες αντλίες του Georgius Agricola, ενώ με την αποικιοκρατία της Αμερικής οι τεχνικές εξελίχθηκαν περαιτέρω, βελτιώνοντας τις αποτελεσματικές μεθόδους των ιθαγενών. Τέλος, η πιο σημαντική ίσως περίοδος στην εξόρυξη του προσχωματικού χρυσού υπήρξε η εποχή του «πυρετού του χρυσού», η οποία πραγματοποιήθηκε στα ποτάμια της Αμερικής κατά τον 18ο αιώνα.

Στην διάρκεια του «πυρετού του χρυσού» της Αμερικής εφαρμόσθηκαν μέθοδοι διαχωρισμού, όπως τα ταψιά συγκέντρωσης χρυσού, τα κουτιά λίκνισης, οι υδροσυγκεντρωτές, οι βυθοκορήσεις, κάθε μία από τις οποίες είχε το δικό της ιστορικό υπόβαθρο και εξέλιξη. Οι συγκεκριμένες συσκευές θα αναλυθούν εκτενώς στο παρόν κείμενο, καθώς αποτέλεσαν τις θεμελιώδεις πρωταρχικές τεχνικές που εφαρμόσθηκαν στην εξόρυξη και την επεξεργασία των προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού. Οι διαδικασίες εξόρυξης αναπτύσσονται συνεχώς, με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές να επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά παραγωγής, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ωστόσο, η βασική αρχή της λειτουργίας τους δεν αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη των προηγούμενων αιώνων. Έτσι, η σύγκριση των πιο εξελιγμένων συσκευών εξόρυξης προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού με εκείνες που εφαρμόσθηκαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, κρίνεται απαραίτητη.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012