Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κωνσταντίνου Σταύρου Μαλαμούλη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/03/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Σταύρος Μαλαμούλης

Αριθμός Μητρώου: 2015010087

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή: Ενεργειακές προκλήσεις και προοπτικές

Τίτλος στα Αγγλικά: Transition to the post-lignite era: Energy challenges and perspectives

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το ευρύτερο παροντικό και μελλοντικό ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, διερευνώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις, γύρω από την ενεργειακή και μεταλιγνιτική μετάβαση. Η ΕΕ βαδίζει στο δρόμο της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η εργασία σκιαγραφεί την τωρινή ενεργειακή κατάσταση της Ελλάδας, αναλύοντας κάθε πηγή ενέργειας του ενεργειακού μείγματος ξεχωριστά. Παρουσιάζονται όλες οι υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές καθώς και το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται εκτενής ανάλυση της χρήσης άνθρακα παγκόσμια, με έμφαση στην γηραιά Ήπειρο, όπως και της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, το λεγόμενο European Green Deal. Παρουσιάζονται στοιχεία της μελλοντικής ζήτησης ενέργειας και της εξέλιξης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπως και των μελλοντικών έργων υποδομών ενέργειας που αποσκοπούν στην μεταμόρφωση του ενεργειακό τοπίου της χώρας. Η εργασία εξάγει συμπεράσματα, προβληματισμούς και προοπτικές για την εφικτότητα της εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί γύρω από την πράσινη ανάπτυξη και για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας γενικότερα.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The scope of the present thesis is to address the wider present and future energy field of Greece, exploring at the same time the international developments around the energy and post-lignite transition. European Union aims to disengage from fossil fuels, with the ultimate goal to achieve climate neutrality by 2050. The study outlines the current energy situation of Greece, analyzing each energy source of the energy mix separately. Every existing energy infrastructure as well as the existing electricity transmission network are presented. There is an extensive analysis of carbon use globally, emphasizing on the European continent, as well as the EU's energy and climate policies, the so-called European Green Deal. Data of the future energy demands and the evolution of the power generation capacity is demonstrated, along with various infrastructure projects that aim to transform the energy landscape of Greece. The study draws conclusions, concerns and perspectives regarding the feasibility of meeting the goals set around the green transition and the future of Greece’s energy sector.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/03/2023

Ώρα: 11:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/94133982268?pwd=VUlCdTArYWRrQlZmRVhhMUx2SnBPZz09

Meeting ID: 941 3398 2268

Password: 840757

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012