Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μπαφάκη Νικήτα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/03/2023 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: …………………Μπαφάκης Νικήτας ……………………

Αριθμός Μητρώου: …………2009010043……………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και μονάδες παραγωγής

Τίτλος στα Αγγλικά: Energy -saving interventions in buildings and production units

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος: Ιψάκης Δημήτρης

Δεύτερο Μέλος: Κονσολάκης Μιχαήλ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα διπλωματική αναφέρεται, σε πρώτη φάση με τα ηλιακά συστήματα ψύξης και θέρμανσης σε ένα κτήριο γραφείων και σε δεύτερη φάση με την γεωθερμική εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη φάση, γίνεται μια αναφορά στην ηλιακή ενέργεια και στην χρήση της την σημερινή εποχή. Στην συνέχεια, με την βοήθεια του λογισμικού του Pistache πραγματοποιείται ο προσχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης/ψύξης με τον υπολογισμό των βασικών δεδομένων του συστήματος βάση των απαιτήσεων του υπό μελέτη κτηρίου (είδος ψύκτη, ισχύς ψύκτη, τύπος ηλιακού συλλέκτη, κλίση και προσανατολισμός του συλλέκτη, χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης του ζεστού/κρύου νερού, η μέθοδος απόρριψης της θερμότητας του συστήματος, επιλογή των backups systems, η θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο σύστημα) και μετά την υλοποίηση της προσομοίωση που ακολουθεί γίνεται εξαγωγή των αποτελεσμάτων της παραγόμενης ψύξης και θέρμανσης του κτηρίου και η ανάλυση μια σημαντικής αναφοράς του προγράμματος σχετικά με το πόσο είναι εφικτή η λειτουργία και ο προσχεδιασμός του συστήματος. Στην δεύτερη φάση, παρουσιάζεται μια γενική εισαγωγή στην γεωθερμία σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μια περιγραφή της λειτουργίας ενός γεωθερμικού συστήματος( γεωθερμικός εναλλάκτης, γεωθερμική αντλία θερμότητας), μια περιγραφή των βασικών σταθμών (θερμοηλεκτρικοί, υδροηλεκτρικοί) και των μονάδων παραγωγής (ατμοστρόβιλος, υδροστρόβιλος) της ηλεκτρικής ενέργειας και μια ανάλυση των βασικών μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με γεωθερμία (dry steam, flash steam, binary cycle). Έπειτα, παρουσιάζεται η λειτουργία του λογισμικού RETScreen Expert και η αναλυτική περιγραφή δύο αξιόλογων παραδειγμάτων ανάλυσης σκοπιμότητας από το αρχείο των πρότυπων- μελετών περιπτώσεων του λογισμικού. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται δύο νέα παραδείγματα γεωθερμικής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μήλο και στην Κίμωλο. Μετά από την προσομοίωση αυτών των παραδειγμάτων γίνεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση των γεωθερμικών εγκαταστάσεων με σκοπό την κατανόηση της συνεισφοράς της γεωθερμικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Τέλος, γίνεται μια συνολική αποτίμηση της εργασίας και των αποτελεσμάτων αυτής, με την εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων για τα δύο σκέλη της εργασίας που μελετήθηκαν.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/03/2023

Ώρα: 13:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/96652097232?pwd=RFR5bTFlb2UramhYM2xUZGpabDVxUT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012