Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Εμμανουήλ Η. Μπολώτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/05/2023 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)

 

Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Η. Μπολώτης

Αριθμός Μητρώου: 2019019010

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Διερεύνηση της εταιρικής στρατηγικής και των παραγόντων που επηρέασαν την ανταπόκριση εντός Γενικού Νοσοκομείου στην Πανδημία SARS Covid – 19: η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Τίτλος στα Αγγλικά: Corporate strategy against the factors which affected the responsiveness against the SARS Covid – 19 Pandemic: Case study, the General Hospital of Chania.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος: Θωμάς Κοντογιάννης

Δεύτερο Μέλος: Στυλιανός Τσαφαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ήταν ο εντοπισμός και η ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων που συνέβαλλαν στην ανταπόκριση ενός Γενικού Νοσοκομείου στην διαχείριση και αντιμετώπιση της Πανδημίας SARS Covid – 19, με την μελέτη περίπτωσης να εστιάζει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το ξέσπασμα της Πανδημίας βρήκε το ΕΣΥ σε μια αρκετά κρίσιμη καμπή, ενώ έθεσε υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας ανά τον κόσμο, φέρνοντας στην επιφάνεια παθογένειες ετών, καθώς και νέα, άγνωστα δεδομένα.

Η Υγειονομική Κρίση όμως, αποτέλεσε και μια ευκαιρία. Κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, έγιναν πολλά. Ανανεώθηκε ο εξοπλισμός, βιοιατρικός και τεχνολογικός, στο σύνολο σχεδόν των 127 Νοσοκομείων. Διπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ σε όλη την χώρα. Έγιναν αρκετές προσλήψεις Νοσηλευτικού & Ιατρικού Προσωπικού. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός έγινε προαπαιτούμενο στις συνθήκες της Πανδημίας και μια αδήριτη ανάγκη προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά. Δόθηκε

έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων ΣΔΠ τα οποία αυξάνουν την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύτηκε και απέκτησε νέες δεξιότητες και ικανότητες μέσα στην Πανδημία. Ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών που επιχειρήθηκε, έστω και αν έλαβε χώρα υπό ασφυκτικές συνθήκες, βελτίωσε την αποτελεσματικότητα καθώς και τον τρόπο της διοικητικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων. Το ΕΣΥ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι άντεξε.

Δηλαδή, αποδείχτηκε ότι η Πανδημία SARS Covid – 19, αποτέλεσε τον μοχλό πίεσης για την υιοθέτηση των αρχών ποιότητας με στόχο την αύξηση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, κάτι που αποτελεί πλέον την νέα στρατηγική προσέγγιση λειτουργίας του ΓΝΧ. Η ηγεσία του ΓΝΧ, συνεπικουρούμενη από τις ανώτερες υπηρεσίες υγείας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κλήθηκε και εφάρμοσε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και έδειξε ότι μπορεί να μαθαίνει και να εκσυγχρονίζεται, να αναπροσδιορίζει στόχους και να προχωρά, σύμφωνα με τις αρχές της Κλινικής Διακυβέρνησης, μέσα από τον Ανασχεδιασμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 3/5/2023

Ώρα: 11:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94439685256?pwd=blJxaW9JeDhqTUh5T3l3cTV6UzQrUT09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012