Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λαδή Προκοπίου-Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/05/2023 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Προκόπιος Λαδής 

Τίτλος:Απ’ τον Λαβύρινθο στα Dungeons: Οι έννοιες του Δαιδαλώδους και του Υπογείου από τα Αναλογικά στα Ψηφιακά Παιχνίδια Φαντασίας

Title:From Labyrinth to Dungeons: The meanings of Labyrinthine and Underground from Analog to Digital Fantasy Games

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, 9.00π.μ.
Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή
    
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ρότσιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης
Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Καραγιάννη 

Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η κατανόηση της
προέλευσης, της φύσης και της λειτουργίας των χωρικών συστημάτων
των παιχνιδιών φαντασίας και η ανάδειξη τους ως ολοκληρωμένες αρ-
χιτεκτονικές κατασκευές. Έχοντας ως αφετηρία την Υπόγεια φύση και
την Δαιδαλώδη δομή του αρχετυπικού χωρικού-μοντέλου περιπέτειας
‘Dungeon’, αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ‘δαιδαλώδους’ και κατ’
επέκταση του λαβυρίνθου ως αρχιτεκτονικό σύστημα, τα χαρακτηριστικά
του ‘υπογείου’ και η φαντασιακή τους δυναμική, καθώς και ο τρόπος
με τον οποίο οι δύο έννοιες σχετίζονται με την σύνθεση του χωρι-
κού περιβάλλοντος των παιχνιδιών φαντασίας. Τέλος, παρουσιάζονται
ορισμένα καίρια παραδείγματα αρχετυπικών ψηφιακών παιχνιδιών φα-
ντασίας, αναγνωρίζοντας την ‘Δαιδαλώδη-Υπόγεια’ λογική στον πυρήνα
της σύνθεσης και της λειτουργίας τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012