Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Ορφανουδάκη Μαρίας κ.Αλεβίζου Σωκράτη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα03/05/2023 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Αλεβίζος Σωκράτης Ορφανουδάκη Μαρία

Τίτλος: Χαράσσοντας χωρικές αφηγήσεις ενός λιτού βίου -από την προϊστορία μέχρι σήμερα- στην Ασφενδιανή ύπαιθρο. 

Title: Engraving spatial narratives of a simple life - from prehistory to the present day - in the Asfendian countryside.

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, 17.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο  4ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής :Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτριος Ανδρεαδάκης 
Επίκουρη Καθηγήτρια  :Μαρία Μανδαλάκη 


Περίληψη

Στον οικισμό Ασφένδου του Δήμου Σφακίων, στο σπήλαιο Σκορδολάκια, βρίσκεται η παλαιότερη μορφή εικονιστικής τέχνης σε όλη την Κρήτη, πιθανά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρόσφατη αρχαιολογική μελέτη σε σχέση με τις βραχογραφίες στο δάπεδο του μικρού σπηλαίου, τοποθετεί την δημιουργία τους  μεταξύ 11.000-35.000 χρόνων πριν. Η παρούσα διπλωματική αναπτύσσετε γύρο από το εννοιολογικό υπόβαθρο που προέκυψε από την σε βάθος μελέτη του τόπου και από την προσπάθεια προσδιορισμού των γενεσιουργών δυνάμεων που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του. Κάνοντας χρήση συμβολισμών δομούνται νέα περιβάλλοντα και μέσα από εικαστικές προσεγγίσεις διαμορφώνονται  χώροι που αντανακλούν το παρελθόν.       

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012