Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γεροθόδωρου Χρήστου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/05/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Χρήστος Γεροθόδωρος

Τίτλος:Από το Εικονικό στο Συναισθητικό Περιβάλλον: Το Συναίσθημα ως Παράμετρος Σχεδιασμού.
Τitle:From the Virtual to the Synesthetic Environment: The Emotion as a Design Parameter.
Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, 14.00 μ.μ.

https://tuc-gr.zoom.us/j/6610596636?pwd=MER3RHdvWkFBb0J0ZVExUURDMitKUT09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια :Άννα Καραγιάννη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής :Κωνσταντίνος Ουγγρίνης 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια :Δήμητρα Χατζησάββα 


Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα ασχοληθούμε με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες λειτουργίες της συνείδησης, της μνήμης και της δημιουργικότητας από την οπτική σκοπιά της νευρολογίας. Μελετώντας αυτές τις λειτουργίες κατανοούμε πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και πώς το βιώνει. Μέσα από την εξέταση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις θεωρίες και τις έρευνες διακεκριμένων νευρολόγων, θα δούμε ότι καταρρίπτεται η έννοια του δυισμού που παρουσιάζει το σώμα ως ξεχωριστή οντότητα από την συνείδηση και την σκέψη καθώς και ότι ο άνθρωπος δρα ως ολότητα ενώ ταυτόχρονα πώς όλα αυτά συνδέονται με την αρχιτεκτονική, τον χώρο και την τέχνη. Στην συνέχεια θα δούμε πως τα συναισθήματα και οι αισθήσεις παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην σχέση μας τον χώρο και την άποψη που δημιουργούμε για αυτόν. Επίσης θα δούμε πώς μέσω διαφόρων τρόπων και μέσων μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε το συναίσθημα ενός ατόμου και πώς με την βοήθεια των συσκευών αυτών μπορούμε να θέσουμε ως χωρική παράμετρο την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου αυτού. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με την έννοια της εμβύθισης. Αρχικά θα ορίσουμε την έννοια του εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιείται η εμβύθιση, θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της εμβύθισης και στο πώς αυτή πραγματοποιείται. Θα προσδιορίσουμε επίσης τον ρόλο της τεχνολογίας στα εικονικά περιβάλλοντα. Θα δούμε πώς η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της τέχνης και πώς επαυξάνει τις ίδιες τις ανθρώπινες λειτουργίες της συνείδησης και μνήμης πέραν του φυσικού σώματος του ατόμου. Τέλος, θα αναλύσουμε παραδείγματα έργων τέχνης νέων μέσων και πώς πραγματοποιούν την εμβύθιση του θεατή. Στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα όπου θα απαντήσουμε στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια συναισθητική σχέση μεταξύ ατόμου και χώρου σε ένα εικονικό περιβάλλον μέσω της παραμετροποίησης των συναισθημάτων. Πώς έναν τέτοιο περιβάλλον μπορεί να σχεδιαστεί βάσει των νέων νευρολογικών ανακαλύψεων για την ανθρώπινη αντίληψη. Και τέλος 
πώς η ίδια μας η συνείδηση μπορεί να επεκταθεί πέραν του σώματος μας στα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούμε.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012