Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μιχελάκης Ανδρέας-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα09/06/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ανδρέας Μιχελάκης

Α.Μ.: 2014050100

Ημερομηνία Παρουσίασης: 09/06/2023

Ώρα: 12:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93897741107?pwd=Zjd0cDR4VE5WQkUzSnZGZERsYWFrZz09

Θέμα ΔE «Ξενοδοχεία Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου: Ανάλυση και Προοπτικές»

Title «Zero Energy Balance Hotels: Analysis and Perspectives»

Επιβλέπων: Διονυσία Κολοκοτσά

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Διονυσία Κολοκοτσά

2 Θεοχάρης Τσούτσος

3 Απόστολος Βουλγαράκης

Περίληψη:

Τα ξενοδοχεία σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEH) είναι φιλικά προς το περιβάλλον ξενοδοχεία σχεδιασμένα για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προσφέρουν οφέλη όπως μειωμένο ενεργειακό κόστος, βελτιωμένο εσωτερικό περιβάλλον και χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το αρχικό κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι υψηλότερο. Η παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποίησε το Sketchup και το Openstudio για να σχεδιάσει και να συγκρίνει δύο μοντέλα ξενοδοχείων, αποδεικνύοντας μια μέση μείωση της ενέργειας κατά 85% με μια επένδυση ύψους 1.430.252,00 € και περίοδο απόσβεσης 9 ετών. Τα nZEH έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας φιλοξενίας και να παρέχουν βιώσιμες επιλογές για τους ταξιδιώτες.

Abstract:

Near-zero energy hotels (nZEH) are environmentally friendly hotels designed to minimize energy consumption and utilize renewable energy sources. They offer benefits such as reduced energy costs, improved indoor environment, and lower environmental impact. However, initial construction and maintenance costs are higher. This thesis employed Sketchup and Openstudio to design and compare two hotel models, demonstrating an average 85% energy reduction with a €1,430,252.00 investment and a 9-year payback period. nZEHs have the potential to significantly decrease the hospitality industry's environmental footprint and provide sustainable options for travelers.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012